ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.ขอให้คนไทยมั่นใจระบบป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ชี้ไทยไม่มีการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ขอความร่วมมือประชาชนถือเป็นหน้าที่ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำและยุงลาย ในบ้านเรือน ที่ทำงาน ที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้การควบคุมโรคซิกาและโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2559 ว่า ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วทุกจังหวัด ส่วน กทม.อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่า กทม.ลงนาม เพื่อให้ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค มีความเข็มแข็ง และมีระบบการติดตาม รายงานผลมายังส่วนกลางที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) 

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นที่เกิดจากยุงลาย ปี 2559 นี้ ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่ 13 คนในพื้นที่ 4 จังหวัดเท่านั้นคือ เชียงใหม่ จันทบุรี เพชรบูรณ์ และบึงกาฬ ทุกคนอาการไม่รุนแรง ได้รับการดูแลให้อยู่ในพื้นที่และเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ 28 วันตามระยะเวลาการฟักตัวของโรค ซึ่งพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันควบคุมป้องกันไม่ให้ขยายออกไปนอกพื้นที่ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในทุกจังหวัด

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า โรคติดเชื้อไวรัสซิกาไม่มีการระบาดในประเทศไทยแต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการในการป้องกันอย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลกับข้อมูลของอียูที่รายงานว่าประเทศไทยมีการระบาดของโรคนี้ เนื่องจากไทยมีระบบรายงานที่เป็นปัจจุบันจากพื้นที่และมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ ซึ่งองค์การอนามัยโลกรับทราบ

การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การกำจัดลูกน้ำและยุงลาย จึงขอให้ประชาชนถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่อยู่ในบ้านเรือน ที่ทำงาน ที่สาธารณะต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงเรือน ศาสนสถาน โรงธรรม โรงพยาบาล ตัดวงจรชีวิตของยุงลาย เพื่อให้การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รวมทั้งโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ