ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปิดรับสมัครเลขาธิการ สปสช. มีผู้สมัคร 12 ราย รอลุ้นศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินให้ระงับการสรรหาไว้ก่อนหรือไม่ หลังศาลนัดไต่สวนฉุกเฉินไปเมื่อ 14 ก.ย. สปสช.แจงหาก 19 ก.ย.ยังไม่มีคำสั่งศาล จะส่งรายชื่อผู้สมัครทั้ง 12 รายตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป

นายพรหมมินทร์ หอมหวล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะหน่วยงานธุรการในการดำเนินการคัดเลือกและคัดเลือกเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช. ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 นั้น มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 12 ราย เรียงลำดับตามระยะเวลาการสมัคร ดังนี้

1.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

2.นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช.      

3.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ กระทรวงสาธารณสุข

4.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ สปสช.

5.นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

6.นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ผอ.รพ.นาหม่อม จ.สงขลา

8.ผศ.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

9.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

10.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

11.รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามาธิบดี

12.นพ.หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์ อดีต ผอ.รพ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ปัจจุบันพัฒนาสวนเกษตรอินทรีย์ในที่ดินส่วนตัว

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สปสช. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในระหว่างการเปิดรับสมัครนั้นบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช. ปรากฎว่า ได้มีการฟ้องศาลปกครองและขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินให้ระงับการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการ สปสช.ไว้ก่อน โดยศาลได้นัดไต่สวนฉุกเฉิน คู่กรณีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 แล้ว ดังนั้นหากในวันที่ 19 กันยายน 2559 ยังไม่มีคำสั่งศาลในเรื่องดังกล่าว สำนักกฎหมาย สปสช.จะส่งรายชื่อผู้สมัครทั้ง 12 ราย ไปตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ และจะจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อกำหนดกรอบการสรรหาดำเนินการสรรหาต่อไป แต่หากศาลปกครองมีคำสั่งให้ระงับการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการไว้ก่อน กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและประชุมคณะกรรมการสรรหา จะต้องระงับไว้ก่อนตามคำสั่งศาล