ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หน่วยธุรการเตรียมเสนอ 12 รายชื่อผู้สมัครชิงเก้าอี้เลขาธิการ สปสช.ตรวจสอบคุณสมบัติ คาด 2-3 สัปดาห์แล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป

นายพรหมมินทร์ หอมหวล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะหน่วยงานธุรการในการดำเนินการสรรหาเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ภายหลังศาลปกครองมีคำสั่งยกคำร้องคำขอคุ้มครองชั่วคราวการสรรหาเลขาธิการ สปสช. ของ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรองเลขาธิการ สปสช. ทางสำนักกฎหมายในฐานะหน่วยงานธุรการก็จะส่งรายชื่อผู้สมัครจำนวน 12 ราย ไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อห้าม ทั้งนี้ ประกอบด้วย 

1.กรมราชทัณฑ์ เพื่อดูว่ามีโทษจำคุกหรือไม่ 

2.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดูว่าเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 

3.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อดูว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่

“จากประสบการณ์คาดว่าทั้ง 3 หน่วยงานนี้จะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติประมาณ 2-3 สัปดาห์ จากนั้นเราก็จะตามเรื่อง ซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นก็จะส่งหนังสือกลับมาว่าที่เราขอความอนุเคราะห์ไปนั้นเมื่อเขาตรวจสอบแล้วมีลักษณะอย่างไรบ้าง ถ้าเขาบอกว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามก็จะเอามาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาอีกครั้ง” นายพรหมมินทร์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าคุณสมบัติมีปัญหา กฎหมายเขียนไว้ชัดว่าให้กรรมการสรรหาเลือกบุคคลที่ไม่มีในลักษณะต้องห้าม ฉะนั้นฝ่ายธุรการก็จะต้องเรียนคณะกรรมการสรรหาทั้ง 5 ราย ว่าผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 12 ราย เป็นอย่างไร ไม่เข้าคุณลักษณะในการดำเนินงานต่ออย่างไร จากนั้นคณะกรรมการสรรหาทั้ง 5 รายก็จะพิจารณาตามผลการตรวจสอบ เพื่อสรรหาเลขาธิการ สปสช.ต่อไป  

นายพรหมมินทร์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของคณะกรรมการสรรหานั้นกระบวนการก็คงต้องเดินต่อไปคือมีการจัดประชุม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีกำหนดนัดหมาย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องตัวบุคคลจึงต้องเปลี่ยนชื่อกรรมการสรรหาใหม่ 1 ราย จาก

รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้แทน รมว.สาธารณสุข ซึ่งเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปรากฏว่า สปสช.เป็นคู่สัญญาว่าจ้างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สำรวจความเห็น (Poll) ทั้งนี้ รศ.วรากรณ์ ออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังไม่เกิน 1 ปี จึงขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถเป็นกรรมการสรรหาได้ ล่าสุด รมว.สาธารณุสข ได้แต่งตั้ง รศ.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นกรรมการสรรหาแทนแล้ว โดยคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับใหม่ยังไม่มาจึงยังไม่มีการนัดประชุม

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.มีทั้งหมด 12 ราย ประกอบด้วย 

1.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

2.นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช.

3.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ กระทรวงสาธารณสุข

4.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ สปสช.

5.นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

6.นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม จ.สงขลา

8.ผศ.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

9.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น และประธานชมรมแพทย์ชนบท

10.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

11.รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

12.นพ.หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งตะโก จ.ชุมพร ปัจจุบันพัฒนาสวนเกษตรอินทรีย์ในที่ดินส่วนตัว