ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอเจตน์” นำทีม กมธ.สธ. ดูงาน สปสช. แลกเปลี่ยนความเห็นบริหารงบกองทุนบัตรทอง ห่วงปัญหางบประมาณไม่พอ งบที่ได้รับต่ำกว่าที่ยื่นคำขอทุกปี ส่งผลกระทบคุณภาพบริการรักษา ปชช. แนะจัดทำตัวชี้วัดสะท้อนปัญหางบไม่พอ ชี้ความร่วมมือ สปสช. สธ. ในรูปแบบ คกก. 7x7 และ 5x5 ทำงานได้ผลดี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข (กมธ.สธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำคณะ กมธ.สธ.ศึกษาดูงาน สปสช. พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัญหาและอุปสรรค โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช.และผู้บริหาร สปสช.ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

นพ.เจตน์ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ กมธ.สธ. ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ สปสช. จากการติดตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายอมรับว่าเป็นระบบที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งการจะทำให้ระบบสมบูรณ์คงเป็นเรื่องที่ยาก ขณะที่ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ อย่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ผ่านมาไม่ไปด้วยกันจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น รวมทั้งตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในมาตรา 55 ยังกำหนดให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ดังนั้นเรื่องคุณภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งเรื่องนี้ กมธ.สธ.ได้เสนอให้เตรียมยุทธศาสตร์และสร้างเกณฑ์คุณภาพเพิ่มเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ  

ทั้งนี้ด้วยงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินระบบที่เป็นปัญหาสำคัญ ที่ผ่านมาจึง กมธ.สธ.จึงได้เสนอให้มีการแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว เพราะมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ทำให้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนรวมถึงการนำเสนอเพิ่มเติมงบประมาณ เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินไปอย่างมีคุณภาพต่อไป เพราะไม่เช่นนั้นจะการจะทำเรื่องใดเพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการคงเป็นไปได้ยาก เช่น การสนับสนุนโครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นเพื่อช่วยกระจายผู้ป่วยนอกออกจาก รพ. แต่หากงบประมาณไม่เพียงพอ การจะดึงคลินิกชุมชนอบอุ่นร่วมบริการในระบบคงเป็นเรื่องที่ยาก รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

“ในการจัดทำงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่าอัตราเหมาจ่ายรายหัวและงบประมาณที่ได้รับต่ำกว่าที่ยื่นคำขออย่างมาก ในปี 2557 ขอ 189,720 ล้านบาท แต่ได้รับเพียง 154,258 ล้านบาท ขณะเดียวกันควรมีการจัดทำตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาจากงบประมาณไม่เพียงพอ แต่ที่ผ่านมามักมีการบริหารภายใน รวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ จนไม่สะท้อนปัญหาที่เป็นจริง คณะกรรมการ 7x7 และ 5x5 ที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สปสช.และ สธ.ก็ทำงานได้ผลดี มีการคุยกับ สธ.มากขึ้น นอกจากนั้น” นพ.เจตน์ กล่าว

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือการสร้างหลักประกันให้กับคนทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจำเป็น และไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย ด้วยบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ โดยคำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ที่ผ่านมา สปสช.ได้มีการปรับปรุงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาภายใต้นโยบายของ รมว.สาธารณสุข ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 7x7 และคณะทำงาน 5x5 ส่งผลให้ สปสช.และกระทรวงสาธารณสุขมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ในการจัดสรรและแก้ไขปัญหางบประมาณของหน่วยบริการ ซึ่งจะส่งผลแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้จากการทำงานได้มีข้อสรุปร่วมกัน คือ การปรับจัดสรรเงินแบบขั้นบันได การกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผล การปรับปรุงแนวทางการจ่ายเงินให้แก่หน่วยบริการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ สตง. คตร. และคำสั่ง คสช. และแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบค่าบริการผู้ป่วยในในระดับพื้นที่