ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทพญ.แพร จิตตินันท์ ประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา กล่าวว่า วันที่ 26 ม.ค.นี้ ทันตแพทยสภาได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างกันมากในวิชาชีพทันตแพทย์ จึงได้จัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6หลังจากก่อนหน้านี้ได้จัดรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกที่ กทม. ก่อนจะกระจายไปแต่ละภูมิภาคมาแล้วที่ เชียงใหม่ สงขลา พิษณุโลก ชลบุรี และขอนแก่น การจัดครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกทันตแพทย์ได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลไปปรับปรุงร่างข้อบังคับอีกครั้ง แล้วจึงให้มีผลบังคับในวันที่ 1 ก.ค. 2560

จึงขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในวันที่ 26 มกราคมนี้ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ทันตแพทยสภาอยู่ระหว่างการประสานเรียนเชิญ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาให้ข้อมูลและร่วมรับฟังด้วย 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง