ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบอย่างยั่งยืน ตั้งคณะกรรมการเป้าหมายนโยบายบุคลากรสาธารณสุข ทำแผนปฏิรูปกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทยอยบรรจุพยาบาล 11,000 ตำแหน่ง โดยใช้ตำแหน่งว่า 2,200 อัตรา และอีก 8,900 อัตรา ทยอยบรรจุใน 3 ปี

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด

วันนี้ ( 16 พ.ค. 60) เวลา 14.35 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวกรณีเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว ได้ประกาศแสดงจุดยืนประกาศผ่านเพจว่า “ไม่บรรจุ ลาออกยกกระทรวง 30 กันยายน 2560” ภายหลัง ครม.มีมติ ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการ พยาบาลจำนวน 10,992 อัตราว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โดยปัจจุบันพบว่ามีพยาบาลที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนประมาณ 11,000 คน ซึ่งรู้สึกว่าการประกอบอาชีพของตนเองไม่มีความมั่นคงและได้รับสิทธิประโยชน์และการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ แตกต่างจากข้าราชการ ขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้เจ็บป่วยถือเป็นงานหนักและต้องอาศัยความสามารถหรือวิชาชีพเฉพาะทาง จึงต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลช่วยเหลือกลุ่มพยาบาลดังกล่าวให้แปรสภาพจากลูกจ้างชั่วคราวมาเป็นข้าราชการ

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้ถูกนำเสนอเข้าคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักงาน ก.พ. ซึ่ง คปร.ยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริง แต่ตำแหน่งที่ว่างของกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ มีจำนวนประมาณ 2,200 อัตรา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การบรรจุอัตรากำลังพยาบาลที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนประมาณ 11,000 คน ที่ประสงค์จะเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งที่ว่างอยู่จำนวน 2,200 อัตรา ก่อน ซึ่งที่เหลืออีกจำนวน 8,900 คน ให้ดำเนินการบรรจุในแต่ละปี ๆ ไปจนครบตามจำนวนดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 – 2562 เพื่อให้สามารถรองรับอัตรากำลังพยาบาลที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนประมาณ 11,000 คน ได้ภายใน 3 ปี

พร้อมกันนี้ให้มีการตั้งคณะกรรมการเป้าหมายนโยบายบุคลากรสาธารณสุข และมอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้ไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีความพึงพอใจต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ได้เคยให้นโยบายในการแก้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวไว้แล้วว่า ทุกระทรวง ทบวง กรม ที่มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้น อย่ามองเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ให้มองถึงการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนทั้งระบบ