ชมรม 7 วิชาชีพการแพทย์ ร้อง สธ.บรรจุ ขรก. พ้อมุ่งมั่นทำงาน แต่ไม่มั่นคง

ชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์เรียกร้อง สธ.บรรจุข้าราชการ ระบุ 5 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 7 วิชาชีพได้รับจัดสรรตำแหน่งข้าราชการน้อยมาก พ้ออดทนทำงานด้วยความอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจ แต่หน้าที่การงานไม่มั่นคง ขาดความก้าวหน้า ขาดสวัสดิการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และนักเวชศาสตร์สื่อความหมายและการพูด ได้ยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องขอตำแหน่งข้าราชการเพื่อบรรจุบุคลากร 7 วิชาชีพทางการแพทย์ โดยระบุว่า 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบุคลากรเหล่านี้ได้รับการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการในสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับการจ้างงานของแต่ละสาขาใน 7 วิชาชีพทางการแพทย์ ทำให้ยังคงเหลือบุคลากรที่รอการบรรจุอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เข้ามาทำงานในระบบของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันด้วยความคาดหวังที่จะได้เป็นข้าราชการและอดทนทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละ ท่ามกลางภาระงานที่หนัก และทรัพยากรจำกัดอย่างมาก

การที่นักวิชาชีพเหล่านี้อยู่ในสถานะลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพนักงานราชการ ทำให้มีอุปสรรคในการพัฒนางานให้มีคุณภาพสูงสุด ขาดความก้าวหน้า ขาดสวัสดิการ และขาดความมั่นใจในอนาคตของหน้าที่การงานที่รับผิดชอบว่าจะยั่งยืนหรือไม่

ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ได้สรุปข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐานแก่ประชาชน ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อการรักษาบุคลากร 7 วิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้กับนักวิชาชีพ 7 สาขาวิชาชีพดังนี้

1.ขอให้จัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้แต่ละสายงานใน 7 วิชาชีพทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมจำนวนที่จ้างงานในปัจจุบัน

2.ขอให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์กรของ 7 วิชาชีพทางการแพทย์ ในการวางแผนจัดสรรตำแหน่งข้าราชการสำหรับ 7 วิชาชีพทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 7 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 30 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 39 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 22 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 39 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 7 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 30 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 39 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 22 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 39 นาที ago
กลับด้านบน