นักกายภาพบำบัด

 • สาธารณสุขอำเภอเถิน ลำปาง ขอร้อง สธ.เพิ่มอัตรากำลังขาดแคลนนักกายภาพบำบัด หากเป็นไปได้ขอตำบลละ 1 คน หลังพบตัวเลขผู้ป่วยสูงวัยพุ่ง! ขณะที่เสียงสะท้อน “น้องกายภาพบำบัด” ยอมลาออกเอกชนทำงานในพื้นที่ 1 คนวิ่งทำงาน 2 ศูนย์ฟื้นฟูฯ ยืนยันไม่ลาออก แม้ได้ตำแหน่งเพียงลูกจ้างชั่วคราวก็ตาม
  2019-08-13 13:03
 • ผอ.สำนักสนับสนุนระบบปฐมภูมิฯ สธ. แจงใช้หลักเกณฑ์เดิมคำนวณค่าตอบแทนหมอครอบครัว ยืนยันนักกายภาพบำบัดไม่เหลื่อมล้ำ พร้อมระบุตารางค่าตอบแทนเป็นเพียงคำนวณงบขาขึ้น ไม่ใช่ค่าตอบแทนจริง
  2018-01-16 14:59
 • นักกายภาพบำบัดชุมชน ร้องขอความเป็นธรรม หลังตารางกรอบอัตรากำลัง/ค่าตอบแทน “หมอครอบครัว” สุดเหลื่อมล้ำ ภาระงานหนักอึ้งดูแลประชากรเกินกำลัง 1:30,000 ซ้ำได้ค่าตอบแทนน้อย 2,800 บาท ขณะที่วิชาชีพอื่นได้รับ 4,400-5,500 บาท เผยสัปดาห์หน้าหารือ ผอ.สปค.สธ.แก้ปัญหา
  2018-01-12 12:24
 • 26 พ.ค.นี้ 4 วิชาชีพทางการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีการแพทย์ และเวชศาสตร์สื่อความหมายและการพูด ร่วม 200 คน บุก สธ.ขอความเป็นธรรมบรรจุข้าราชการ หลังผู้บริหาร สธ.ห่วงบรรจุเฉพาะพยาบาล ไม่พูดถึงวิชาชีพอื่น พร้อมเผยลูกจ้างชั่วคราวนักเทคนิคการแพทย์ สธ. ภาระงานหนัก ขาดความก้าวหน้า วอนขอความเห็นใจ ด้าน “แอดมินเพจ หมอแล็บแพนด้า” ร่วมยื่นขอความเป็นธรรมด้วย เหตุเข้าใจปัญหา หลังเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ปี ลาออกเหตุค่าตอบแทนน้อย ขาดความก้าวหน้า
  2017-05-23 10:37
 • ชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์เรียกร้อง สธ.บรรจุข้าราชการ ระบุ 5 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 7 วิชาชีพได้รับจัดสรรตำแหน่งข้าราชการน้อยมาก พ้ออดทนทำงานด้วยความอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจ แต่หน้าที่การงานไม่มั่นคง ขาดความก้าวหน้า ขาดสวัสดิการ
  2017-05-22 21:45
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีเรียนรู้ทางกายภาพบำบัด พัฒนาวิชาชีพให้เหมาะสมสังคมไทย รับมือสังคมผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยเฉพาะกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ใช้กายภาพบำบัดเปลี่ยนให้เป็นกลุ่มติดสังคมแทน เพื่อทำประโยชน์ให้ชุมชนได้ ทั้งนี้ ชุมชนต้องร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมให้ผู้สูงอายุดูแลกัน
  2016-06-21 09:33
 • มธ.เปิดตัว "นวัตกรรมช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก" (I Walk) ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้อย่างปกติอีกครั้งกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อขาให้ฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น ขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกได้เข้าถึงการทำกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้น ลดพึ่งพาเทคโนโลยีฟื้นฟูรักษาจากต่างประเทศได้ถึง 10 เท่า
  2016-03-22 16:39
 • ขรก.สายวิทย์สุขภาพ เผยยื่นหนังสือ ปลัด สธ. เพิ่มเยียวยาหลังได้รับกระทบเปลี่ยนสายงาน เหตุ ก.พ. ออกหลักเกณฑ์เยียวยาแค่ 12 คน จาก 40 คน ชี้แนวโน้มดี มอบ “รองปลัดฯ หมอสมศักดิ์” แก้ปัญหา ส่งตัวแทนร่วมประชุมแก้เหลื่อมล้ำบุคลากร สธ.ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน
  2016-03-04 12:40
 • นักกายภาพบำบัด เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งในแวดวงสาธารณสุข แต่ในทางกลับกันนักกายภาพบำบัดเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สังคมไม่ค่อยได้พูดถึงว่า นักกายภาพบำบัดมีความสำคัญอย่างไรต่อผู้ป่วย และเราจะรู้จักกับนักกายภาพบำบัดก็ต่อเมื่อเรามีอาการเจ็บปวดทางร่างกายที่แพทย์ลงความเห็นว่า อาการของผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการบำบัดจากนักกายภาพบำบัดเท่านั้น
  2015-09-20 12:17
 • ปัจจุบันมีนักกายภาพบำบัดที่ประมาณการว่ายังคงปฏิบัติงานบริการในระบบสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนเพียง 5,000 คน ขณะที่ในระดับปฐมภูมิพบว่า โรงพยาบาลชุมชนที่มีนักกายภาพบำบัดปฏิบัติงานอยู่มีเพียงประมาณ 300 แห่ง จาก 735 แห่ง เฉลี่ยเพียง 1.5 คนซึ่งไม่เพียงพอต่อลักษณะงานของนักกายภาพบำบัดชุมชนที่ต้องให้บริการกายภาพบำบัดในเชิงรุกในการเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการตามบ้าน ประกอบกับการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีนักกายภาพบำบัดอย่างน้อย 2-4 คน
  2015-04-13 07:51
 • สป.สธ.ออกหนังสือแจงข้อมูล ยันสายงานนักกายภาพบำบัดและเจ้าพนักงานเวชสถิติได้รับการจัดสรรบรรจุเป็นข้าราชการ เกิน 66% ไปแล้ว ส่วนสายงานแพทย์แผนไทยยังไม่เกิน จึงเพิ่มให้อีก 42 ตำแหน่งในการบรรจุข้าราชการรอบ 3 เผยมีบางเขตขอคืนตำแหน่งเพราะไม่มีลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตรง จึงนำมาปรับเกลี่ยใหม่เพิ่มเติม 164 อัตรา       
  2014-12-21 18:10
 • “เจ้าพนักงานเวชสถิติ” ร้องขอความเป็นธรรมบรรจุข้าราชการรอบ 3 หลังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งเพิ่มใหม่ในรอบนี้ มีเพียงตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณและลาออก 64 ตำแหน่งเท่านั้น แต่มีผู้ตกค้างที่รอการบรรจุกว่า 359 คน เผยบรรจุข้าราชการทั้ง 3 รอบ ได้ไม่ถึง 66% ตามที่ผู้บริการสธ.รับปากไว้ แต่ได้ไม่ถึง 30% เท่านั้น แจงสธ.ให้เหตุผลว่าตกหล่น ไม่ได้อยู่ใน 21 สายงานที่มีสิทธิ์รับการบรรจุ จึงมีสัดส่วนได้บรรจุน้อย ข้องใจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทุกรอบ ทำไมไม่ชี้แจงว่าตกหล่น วอนทบทวนตำแหน่งเพิ่ม
  2014-12-14 16:02

Pages