ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“เจ้าพนักงานเวชสถิติ” ร้องขอความเป็นธรรมบรรจุข้าราชการรอบ 3 หลังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งเพิ่มใหม่ในรอบนี้ มีเพียงตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณและลาออก 64 ตำแหน่งเท่านั้น แต่มีผู้ตกค้างที่รอการบรรจุกว่า 359 คน เผยบรรจุข้าราชการทั้ง 3 รอบ ได้ไม่ถึง 66% ตามที่ผู้บริการสธ.รับปากไว้ แต่ได้ไม่ถึง 30% เท่านั้น แจงสธ.ให้เหตุผลว่าตกหล่น ไม่ได้อยู่ใน 21 สายงานที่มีสิทธิ์รับการบรรจุ จึงมีสัดส่วนได้บรรจุน้อย ข้องใจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทุกรอบ ทำไมไม่ชี้แจงว่าตกหล่น วอนทบทวนตำแหน่งเพิ่ม

 

14 ธ.ค.57 นายวิสันต์ จรลี เจ้าพนักงาน(จพ.)เวชสถิติ รพ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ตัวแทนสายงานเวชสถิติ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ประกาศชื่อสายวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวสธ. ที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการรอบที่  3 จำนวน 7,547 อัตราไปแล้วนั้น จากการตรวจสอบรายชื่อพบว่าการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการรอบที่ 3 นี้มี 7 วิชาชีพที่ไม่ได้รับการบรรจุประกอบด้วย 1.นักกายภาพบำบัด 2.นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย 3.นักกายอุปกรณ์ 4.นักกิจกรรมบำบัด 5.แพทย์แผนไทย 6.เจ้าพนักงานเวชสถิติ และ 7.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา แต่ตำแหน่งที่เปิดบรรจุเป็นตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณและลาออกซึ่งมีน้อยมาก ไม่ใช่ตำแหน่งเพิ่มใหม่ ถือว่าไม่ครอบคลุมทุกวิชาชีพ ที่กำหนดไว้ในสัดส่วน  66.66 % ของทุกวิชาชีพ 

นายวิสันต์ กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ เพราะเมื่อรวมการบรรจุทั้ง 3 รอบแล้ว จะเห็นว่าเจ้าพนักงานเวชสถิติ ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทั้ง 2 รอบ เพียง153 ตำแหน่ง หรือคิดเป็น 29.88 % เท่านั้น  ซึ่งตามเกณฑ์ของการบรรจุรอบที่ 3 ระบุว่าจะจัดสรรให้กับผู้ที่จบไม่เกินปี 2555 ในสัดส่วน 66 % แต่เจ้าพนักงานเวชสถิติได้รับการบรรจุเฉพาะปี 2553 แต่ผู้ที่จบปี 2554-2555 ไม่ได้รับการบรรจุแต่อย่างใด ซึ่งแม้จะบอกว่าเยียวยาให้ด้วยการนำอัตราว่างจากการลาออก เกษียณอายุราชการมาบรรจุให้ แต่ก็เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เจ้าพนักงานเวชสถิติได้รับมาเพียง 64 ตำแหน่ง แต่จำนวนผู้ที่ยังรอการบรรจุอยู่มีเยอะกว่า โดยปี 2553 มีตกค้างอยู่ 76 คน ปี 2554 ตกค้างอยู่ 175 คน และปี 2555 ตกค้างอยู่ 108 คน  

“ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.57 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เชิญตัวแทนสายงานที่ยังมีปัญหาในการจัดสรรเข้ารับฟังชี้แจงข้อเสนอแนะ ได้ข้อสรุปว่า เจ้าพนักงานเวชสถิติได้รับการจัดสรรการบรรจุในสัดส่วนไม่เกิน 66 % จริง แต่ที่ไม่สามารถเพิ่มจำนวนให้ได้นั้น มาจากเจ้าพนักงานเวชสถิติตกหล่นไม่ได้อยู่ใน 21 สายงานที่มีสิทธิ์รับเข้าบรรจุเลยตั้งแต่แรก ซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าพนักงานเวชสถิติไม่เคยรับทราบเรื่องดังกล่าวเลยว่าตกหล่น เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สธ.มีการจัดประชุมเรื่องการจัดสรรบรรจุลูกจ้างเป็นข้าราชการทุกรอบที่ผ่านมา สายงานเวชสถิติได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมมาโดยตลอด แต่ก็ไม่เคยได้ทราบเรื่องดังกล่าวเลย” นายวิสันต์ กล่าว

นายวิสันต์ กล่าวว่า สายงานเวชสถิติ มีลักษณะงานทำหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเพื่อเป้าหมายเดียวกันในการรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน การจัดทำรายงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นในระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญเทียบเท่าวิชาชีพอื่น ๆ ในการสาธารณสุข และเป็นวิชาชีพที่มีความขาดแคลน จึงขอความเป็นธรรมในการทบทวนการบรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ในรอบ 3 นี้ด้วย หรือจัดสรรในส่วนของตำแหน่งว่างเพิ่มเพื่อให้ได้รับสัดส่วนใน 66 %ที่ยังขาดเพื่อเยียวยา และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ เจ้าพนักงานเวชสถิติที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ