ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชวนชาวไทยร่วมเป็นหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ“กดด้วยใจ...ใครๆ ก็ทำได้” ระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ด้วยวิธีการกดบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์ทุกเครือข่าย *948*4848*100# กดโทรออก เข้าโครงการ “กองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย” สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ใน “อาคาร ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ “กดด้วยใจ...ใครๆ ก็ทำได้” เชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ ด้วยวิธีการกดบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย ทางหมายเลข *948*4848*100# กดโทรออก บริจาคครั้งละ 100 บาท เข้าโครงการ “กองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย” สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ใน “อาคาร ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์การดูแลรักษาผู้สูงวัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย ยกระดับสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “โครงการ “กดด้วยใจ...ใครๆ ก็ทำได้” เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการต้องการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของอาคาร ส.ธ. ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์การดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวใน ปี 2568 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินการสร้างอาคาร ส.ธ. เพื่อเป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการขึ้น โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยได้มีการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อม ในเรื่องการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอ ในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางให้กับผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

ในการนี้จึงได้จัดตั้งโครงการ “กดด้วยใจ...ใครๆ ก็ทำได้” เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ มารวมหัวใจกันให้สมกับชื่อโครงการที่ใครๆ ก็ทำได้ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันด้วยหัวใจ โดยการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคาร ส.ธ.เพื่อการรักษาผู้สูงวัยอย่างครบวงจร

โดยเปิดให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย ทางหมายเลข *948*4848*100# กดโทรออก ร่วมบริจาคครั้งละ 100 บาท ผ่าน “กองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ และเพียงพอต่อการดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม

“จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้เป็นต้นแบบสำคัญของสังคมครอบครัวของไทย ด้วยการเตรียมความพร้อมไปกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งในเรื่องการพัฒนาการแพทย์ การดูแล รักษา การเตรียมความพร้อมและการป้องกันโรค เพื่อผู้สูงอายุทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขอย่างแท้จริง เพื่อให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ผ่านโครงการ “กดด้วยใจ ใครๆ ก็ทำได้” ไปด้วยกัน” ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าว

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงการให้บริการการรักษาผู้สูงวัยในอาคาร ส.ธ. ว่า ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความพร้อมในการดูแลรักษาและป้องกันกลุ่มอาการเฉพาะในผู้สูงอายุ ด้วยศักยภาพของศูนย์การรักษา อาคาร ส.ธ. และคลินิกสุขภาพที่พร้อมดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตในทุกด้านอย่างมีความสุข

“เรามีศูนย์การดูแลรักษาผู้สูงอายุในทุกด้าน ทั้ง คลินิกผู้สูงวัย ให้คำปรึกษากับผู้สูงวัยในด้านต่างๆ ศูนย์พาร์กินสัน, ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ, ศูนย์การเดินและเคลื่อนไหว, ศูนย์ฝึกสมอง, ศูนย์ฟื้นฟูสมอง, ศูนย์สุขภาพชาย, ศูนย์ฝึกทักษะการพูด การได้ยิน การกลืน การทรงตัวและการมองเห็น เป็นต้น เพื่อเป็นต้นแบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันกลุ่มอาการเฉพาะในผู้สูงอายุ เช่น ภาวะหกล้มบ่อย สำลัก ปัญหาการมองเห็น การได้ยิน กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ นอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น รวมถึงโรคหรือภาวะร่วมที่เรียกว่าโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในทุกด้านได้อย่างมีความสุข” ศ.นพ.รื่นเริง กล่าว