อัตราตายของทารกแรกเกิดในกลุ่มประเทศ SEARO

Tue, 2017-10-31 07:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

องค์การอนามัยโลกรายงานอัตราการตายของทารกแรกเกิดต่อการเกิดมีชีพพันคนในกลุ่มประเทศ SEARO หรือกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ พบของไทยมีอัตราตายของทารกแรกเกิดต่อการเกิดมีชีพ 6.7 ต่อพันคน

 

 

Comments

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.