Taxonomy term
Monday, July 10, 2017 - 17:03
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับการประเมินสมรรถนะของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (IHR 2005) โดยใช้เครื่องมือ Joint External Evaluation (JEE) ผลการประเมินประเทศไทยผ่านสมรรถนะตามข้อกำหนด
Monday, July 3, 2017 - 10:36
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เผยองค์การอนามัยโลกยกย่อง ‘ไทย’ จัดการมะเร็งได้ดีที่สุด ชี้ปัจจัยความสำเร็จคือกลไกการต่อรองราคายา
Thursday, May 25, 2017 - 09:59
‘หมอปิยะสกล’ กล่าวแสดงความยินดีกับ นพ.เทดรอส แอดฮานอม ผู้แทนจากประเทศเอธิโอเปีย ที่ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่ พร้อมร่วมทำงานกับ นพ.เทดรอสในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การอนามัยโลก
Wednesday, May 24, 2017 - 16:42
รมว.สธ.กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 “การสร้างระบบที่ดีเพื่อการมีสุขภาพดีในยุคเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วน และพลังสนับสนุน 3 ด้าน ย้ำการมีสุขภาพดีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายอื่นๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์
Sunday, April 30, 2017 - 21:26
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำเทศไทย สนับสนุนประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์-พยาบาล และกลุ่มสหวิชาชีพสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ หรือ "ทรานส์ฟอร์มเมทีฟ เลิร์นนิง" ด้านสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จับมือ ศสช. และภาคีเครือข่ายเตรียมขับเคลื่อน หวังเพิ่มคุณลักษณะพึงประสงค์แก่นักศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับสุขภาวะประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ
Thursday, April 6, 2017 - 16:10
ภาคประชาชน ร้องนายกแพทยสภา ตรวจสอบจริยธรรม กรณีกรรมการแพทยสภา “หมอเชิดชู” “หมออรพรรณ์” ไล่ผู้แทน WHO ออกจากเวทีประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.สสส ชี้ใช้ถ้อยคำรุนแรง สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศ
Friday, March 31, 2017 - 22:16
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีชื่นชมร่างกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ชี้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพและพัฒนาการเด็ก เร่งเดินหน้า พ.ร.บ.Milk code หลังผ่านการพิจารณาวาระแรกจาก สนช.แล้ว
Wednesday, March 8, 2017 - 14:20
เจนีวา – องค์การอนามัยโลกเผยแพร่บัญชีเชื้อก่อโรคดื้อยาเร่งด่วน รวบรวมแบคทีเรียดื้อยา 12 ชนิดซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพ
Wednesday, March 8, 2017 - 11:01
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย กทม. องค์กรเอกชนด้านวัณโรค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการดูแล รักษาวัณโรคของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมพัฒนาการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัณโรค
Sunday, February 19, 2017 - 13:01
ปลัด สธ.ประชุมคณะกรรมการกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (2005) 18 หน่วยงาน เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกในช่วงกลางปีนี้ ลดความเสี่ยงประชาชนจากโรคระบาดและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

Pages

ข่าวล่าสุด

คอมเมนท์ ล่าสุด

กลับด้านบน