วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
อัพเดทล่าสุด 4 ชั่วโมง 55 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก

Thursday, April 6, 2017 - 16:10
ภาคประชาชน ร้องนายกแพทยสภา ตรวจสอบจริยธรรม กรณีกรรมการแพทยสภา “หมอเชิดชู” “หมออรพรรณ์” ไล่ผู้แทน WHO ออกจากเวทีประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.สสส ชี้ใช้ถ้อยคำรุนแรง สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศ
Friday, March 31, 2017 - 22:16
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีชื่นชมร่างกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ชี้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพและพัฒนาการเด็ก เร่งเดินหน้า พ.ร.บ.Milk code หลังผ่านการพิจารณาวาระแรกจาก สนช.แล้ว
Wednesday, March 8, 2017 - 14:20
เจนีวา – องค์การอนามัยโลกเผยแพร่บัญชีเชื้อก่อโรคดื้อยาเร่งด่วน รวบรวมแบคทีเรียดื้อยา 12 ชนิดซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพ
Wednesday, March 8, 2017 - 11:01
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย กทม. องค์กรเอกชนด้านวัณโรค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการดูแล รักษาวัณโรคของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมพัฒนาการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัณโรค
Sunday, February 19, 2017 - 13:01
ปลัด สธ.ประชุมคณะกรรมการกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (2005) 18 หน่วยงาน เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกในช่วงกลางปีนี้ ลดความเสี่ยงประชาชนจากโรคระบาดและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
Thursday, January 26, 2017 - 13:07
เจนีวา - สมาชิกส่วนใหญ่ดับเบิลยูทีโอ เห็นชอบแก้ไขกฎอนุญาตประเทศยากจนนำเข้ายาสามัญ หลังเจรจากว่า 10 ปี
Tuesday, January 10, 2017 - 13:20
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่สำคัญของการดำเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือการทำให้คนยากจนที่อยู่ในเมืองและชนบทรวมทั้งประชาชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์ด้านสิทธิประโยชน์ที่พบว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยนั้นเป็นการดำเนินงานเพื่อให้คนยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น และทรัพยากรของภาครัฐกระจายไปสู่ประชากรที่ยากจนเพิ่มมากขึ้น
Tuesday, January 3, 2017 - 15:12
ไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค การจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทัยป์1 และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น และจัดทำร่าง MOU สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในระยะยาว
Monday, January 2, 2017 - 19:34
ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แจงยิบประโยชน์นมแม่มหาศาล คุณค่าโภชนาการสูงสุด-ให้ภูมิต้านทานโรค ธรรมชาติกำหนดมาสำหรับมนุษย์เท่านั้น ระบุสารอาหารสอดคล้องกับการเจริญเติบโต เปิดงานวิจัยยืนยันกินนมแม่ต่อเนื่อง สมองพัฒนา-ไอคิวพุ่งปรี๊ด
Tuesday, December 27, 2016 - 09:26
นักกฎหมายผ่าเนื้อหา พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดนมผง ยืนยัน กฎหมายช่วยคุ้มครองไม่ให้แม่ตัดสินใจผิดพลาด-ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณา แจง สาเหตุที่ประเทศพัฒนาไม่มี กม.ลักษณะนี้ เนื่องจากเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมนมผง ซัดสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก บิดเบือนข้อแนะนำ WHO สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน

Pages