องค์การอนามัยโลก

 • ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำเทศไทย สนับสนุนประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์-พยาบาล และกลุ่มสหวิชาชีพสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ หรือ "ทรานส์ฟอร์มเมทีฟ เลิร์นนิง" ด้านสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จับมือ ศสช. และภาคีเครือข่ายเตรียมขับเคลื่อน หวังเพิ่มคุณลักษณะพึงประสงค์แก่นักศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับสุขภาวะประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ
  2017-04-30 21:26
 • ภาคประชาชน ร้องนายกแพทยสภา ตรวจสอบจริยธรรม กรณีกรรมการแพทยสภา “หมอเชิดชู” “หมออรพรรณ์” ไล่ผู้แทน WHO ออกจากเวทีประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.สสส ชี้ใช้ถ้อยคำรุนแรง สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศ
  2017-04-06 16:10
 • ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีชื่นชมร่างกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ชี้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพและพัฒนาการเด็ก เร่งเดินหน้า พ.ร.บ.Milk code หลังผ่านการพิจารณาวาระแรกจาก สนช.แล้ว
  2017-03-31 22:16
 • เจนีวา – องค์การอนามัยโลกเผยแพร่บัญชีเชื้อก่อโรคดื้อยาเร่งด่วน รวบรวมแบคทีเรียดื้อยา 12 ชนิดซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพ
  2017-03-08 14:20
 • กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย กทม. องค์กรเอกชนด้านวัณโรค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการดูแล รักษาวัณโรคของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมพัฒนาการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัณโรค
  2017-03-08 11:01
 • ปลัด สธ.ประชุมคณะกรรมการกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (2005) 18 หน่วยงาน เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกในช่วงกลางปีนี้ ลดความเสี่ยงประชาชนจากโรคระบาดและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
  2017-02-19 13:01
 • เจนีวา - สมาชิกส่วนใหญ่ดับเบิลยูทีโอ เห็นชอบแก้ไขกฎอนุญาตประเทศยากจนนำเข้ายาสามัญ หลังเจรจากว่า 10 ปี
  2017-01-26 13:07
 • หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่สำคัญของการดำเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือการทำให้คนยากจนที่อยู่ในเมืองและชนบทรวมทั้งประชาชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์ด้านสิทธิประโยชน์ที่พบว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยนั้นเป็นการดำเนินงานเพื่อให้คนยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น และทรัพยากรของภาครัฐกระจายไปสู่ประชากรที่ยากจนเพิ่มมากขึ้น
  2017-01-10 13:20
 • ไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค การจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทัยป์1 และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น และจัดทำร่าง MOU สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในระยะยาว
  2017-01-03 15:12
 • ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แจงยิบประโยชน์นมแม่มหาศาล คุณค่าโภชนาการสูงสุด-ให้ภูมิต้านทานโรค ธรรมชาติกำหนดมาสำหรับมนุษย์เท่านั้น ระบุสารอาหารสอดคล้องกับการเจริญเติบโต เปิดงานวิจัยยืนยันกินนมแม่ต่อเนื่อง สมองพัฒนา-ไอคิวพุ่งปรี๊ด
  2017-01-02 19:34
 • นักกฎหมายผ่าเนื้อหา พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดนมผง ยืนยัน กฎหมายช่วยคุ้มครองไม่ให้แม่ตัดสินใจผิดพลาด-ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณา แจง สาเหตุที่ประเทศพัฒนาไม่มี กม.ลักษณะนี้ เนื่องจากเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมนมผง ซัดสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก บิดเบือนข้อแนะนำ WHO สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน
  2016-12-27 09:26
 • นักวิชาการชำแหละอุตสาหกรรมนมผงในประเทศไทย ชี้ 6 บริษัทส่วนแบ่งการตลาดรวม 2.5 หมื่นล้านบาท กำไรเฉลี่ยต่อปีทะลุแห่งละ 1,000 ล้าน ระบุกลยุทธ์การตลาดหลากหลาย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของแม่ ย้ำบุคลากรทางการแพทย์สร้างความน่าเชื่อถือให้นมผงมากที่สุด
  2016-12-25 16:20

Pages