ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อธิบดีกรมอนามัยแจงเครือข่ายผู้พิการเข้าใจผิดกรณี อภ.ผลิตวิตามินโฟลิกเกินข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก ชี้เม็ดขนาด 5,000 ไมโครกรัมใช้สำหรับรักษาโรคเลือดและต้องมีข้อบ่งชี้ก่อนใช้ ส่วนที่ให้หญิงตั้งครรภ์ทานเพื่อป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดก็มีผลิตแบบขนาด 2,800 ไมโครกรัม รับประทานทานรายสัปดาห์ ให้ผลไม่ต่างจากทาน 400 ไมโครกรัมทุกวัน

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายผู้พิการได้ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินว่าองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ผลิตวิตามินโฟลิก (วิตามินบี 9) สำหรับให้หญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทานเพื่อลดอัตราการพิการแต่กำเนิดขนาด 5,000 ไมโครกรัม/เม็ด ซึ่งสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำที่ 400 ไมโครกรัม/เม็ด (ดู ที่นี่) ว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิด เพราะขนาด 5,000 มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาโรคเลือด ถือว่าเป็นยา การรับประทานต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

ขณะที่เม็ดขนาด 400 ไมโครกรัมถือว่าเป็นอาหารเสริม วัตถุประสงค์เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทานเพื่อป้องกันความพิการของทารกแต่กำเนิด ซึ่งในส่วนขององค์การเภสัชกรรมก็มีผลิตภายใต้ชื่อทางการค้าว่า Ferrofolic มีปริมาณโฟลิก 2,800 ไมโครกรัม รับประทานสัปดาห์ละครั้ง เฉลี่ย 7 วันก็เท่ากับ 400 ไมโครกรัม/วันเช่นกัน

นพ.วชิระ กล่าวว่า เหตุที่ผลิตออกมาเป็น weekly dose ขนาด 2,800 ไมโครกรัม แทนที่จะเป็น daily dose ขนาด 400 ไมโครกรัมนั้น เนื่องจากมีผลการวิจัยพบว่าการจะให้ทานทุกวันเป็นเวลา 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์นั้นเป็นเรื่องยากเพราะมีโอกาสที่จะลืมทานได้ การผลิตเป็น weekly dose ก็เพื่อให้มีระยะห่างในการรับประทาน จะมีโอกาสที่จะทานจนครบ 3 เดือนได้มากกว่า และผลลัพท์ระหว่าง weekly dose กับ daily dose ก็แทบไม่แตกต่างกัน

“แต่ถ้าจะว่าไป การทานทุกวัน วันละ 400 ไมโครกรัมจะดีกว่าเพราะได้โฟลิกสม่ำเสมอกว่า แต่มันก็มีโอกาสลืมทานได้ ส่วนการทานสัปดาห์ละครั้งนักวิจัยพบว่าทานไปแล้วก็ยังสามารถอยู่ในร่างกายได้เช่นกัน หรือถ้าทานอาหารครบ 5 หมู่โดยตลอดก็ได้ปริมาณโฟลิกพอเพียงในแต่ละวันเช่นกัน แต่ในอนาคตหาก อภ.จะผลิต daily dose ขนาด 400 ไมโครกรัมออกมาก็จะช่วยเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเพิ่มขึ้น” นพ.วชิระ กล่าว

นพ.วชิระ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่เข้าใจผิดไปทานวิตามินโฟลิกขนาด 5,000 ไมโครกรัมนั้น หากร่างกายมีระบบการขับของเสียดีก็สามารถขับส่วนเกินออกได้หมด แต่การทานเยอะๆ ก็ไม่ดีเพราะถือว่าเป็นยาต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก่อนใช้ ดังนั้นแนะนำให้เปลี่ยนมาทาน Ferrofolic ดีกว่า โดยหญิงวัยเจริญพันธุ์สามารถไปขอรับฟรีได้ที่โรงพยาบาลเพราะอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อยู่แล้ว

นอกจากนี้ กรมอนามัยยังจัดทำแอปพลิคชั่นสาวไทยแก้มแดง โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนที่แอปฯ นี้เพื่อขอรับวิตามินโฟลิกฟรี โดยจะส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงบ้าน แผงละ 12 เม็ด รับประทานได้ 3 เดือน ขณะนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 30,000-40,000 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ ร้องผู้ตรวจฯ ชง อภ.ผลิตวิตามินโฟลิกตามขนาดที่ WHO แนะนำ

อภ.ชี้กำลังการผลิตมีจำกัด ถ้าให้ทำโฟลิก 400 ไมโครกรัมต้องเลิกทำยาอื่น