ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้แทนองค์กรเพื่อผู้พิการร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินวอน อภ.ผลิตวิตามินโฟลิกแอซิดหรือวิตามินบี 9 ตามขนาดที่องค์การอนามัยโลกกำหนด เพื่อลดอัตราการพิการแต่กำเนิดในไทย ระบุปัจจุบัน อภ.ผลิตขนาดเม็ดละ 5,000 ไมโครกรัม ต่อ 1 เม็ดซึ่งถือว่ามีปริมาณเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดที่ 400 ไมโครกรัม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวสุจิตรา หมวดพล นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 1 และนางสาวมาลี แซ่หว้า หัวหน้างานศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะผู้พิการแต่กำเนิดกว่า 10 คน เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำการผลิตวิตามินโฟลิกแอซิด (หรือวิตามินบี 9) ขนาด 400 ไมโครกรัม ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เพื่อให้ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโอกาสตั้งครรภ์รับประทาน เพื่อลดอัตราการเกิดความพิการแต่กำเนิด โดยหากผู้วางแผนตั้งครรภ์รับประทานวิตามินดังกล่าวก่อนการตั้งครรภ์ 3 เดือน จนถึงหลังตั้งครรภ์ 3 เดือน จะสามารถลดความพิการแต่กำเนิดได้ถึง ร้อยละ 20 ถึง 70 แต่ด้วยปัจจุบันยังไม่มีการผลิตวิตามินดังกล่าวเองในประเทศไทย ทำให้อัตราการพิการแต่กำเนิดมากถึงปีละกว่า 30,000 คน (เฉลี่ยวันละ 80 คน)

นางสาวสุจิตรา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยโดยองค์การเภสัชกรรม ผลิตวิตามินโฟลิกแอซิดในขนาด 5,000 ไมโครกรัม ต่อ 1 เม็ดซึ่งถือว่ามีปริมาณเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำและกำหนดไว้ที่ 400ไมโครกรัม และเกินกว่าปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับ หากลดปริมาณลงก็จะทำให้มีราคาถูกขึ้น อีกทั้งขนาดจำหน่ายก็บรรจุถึงขวดละ 1 พันเม็ด มีอายุการรับประทานเพียง 2 ปี ขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์ควรรับประทานก่อนและหลังตั้งครรภ์ 3 เดือน ดังนั้นถ้าซื้อมารับประทานก็จะเหลือทิ้ง ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย รวมถึงวิตามินดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาหารเสริม จึงมีข้อความว่า "สตรีมีครรภ์และเด็กห้ามรับประทาน" ดังนั้นเพื่อไม่สร้างความเข้าใจที่ผิดให้กับหญิงตั้งครรภ์ จึงขอให้ถอดข้อความดังกล่าวออก

นางสาวสุจิตรา กล่าวต่อว่า สโมสรซอนต้า และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเข้าร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมผลักดันให้มีการผลิตวิตามินดังกล่าวในประเทศไทย โดยขอเสนอ ดังนี้

1. ขอให้องค์การเภสัชกรรมผลิตวิตามินโฟลิกแอซิด ขนาด 400 ไมโครกรัม (0.4 มิลลิกรัม) บรรจุขวดละ 200 เม็ด เพื่อสะดวกในการพกพา ราคาประมาณ 60 บาท รับประทานวันละ 1 เม็ด ได้นาน 6 เดือน

2. ขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขระเบียบการจดทะเบียนอาหารเสริม ปี พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้มีข้อความว่า “สตรีมีครรภ์และเด็กห้ามรับประทาน” ในอาหารเสริมทุกชนิด ให้ยกเว้นเฉพาะวิตามินโฟลิกแอซิด ขนาด 400 ไมโครกรัม ซึ่งปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ยังถือว่าเป็นอาหารเสริม

ด้าน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จะเชิญกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อผลักดันผลิตวิตามินโฟลิกแอซิด ขนาด 400 ไมโครกรัม (0.4 มิลลิกรัม) บรรจุขวดละ 200 เม็ด เพื่อสะดวกในการพกพา ราคาประมาณ 60 บาท ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิตามินโฟลิก 5,000 ไมโครกรัมสำหรับรักษาโรคเลือด ส่วนหญิงตั้งครรภ์มีแบบทานรายสัปดาห์

อภ.ชี้กำลังการผลิตมีจำกัด ถ้าให้ทำโฟลิก 400 ไมโครกรัมต้องเลิกทำยาอื่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง