ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันโรคผิวหนังชี้ “เนื้องอกผิวหนัง” พบมากในผู้สูงอายุ แนะเลี่ยงอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานไม่แกะเกาบริเวณที่เป็นแผลหรือไฝอยู่เดิม และหมั่นสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับผิวหนังเป็นประจำ

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุจะมีการเสื่อมสภาพของผิวหนังในบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เนื่องจากระบบควบคุมการสร้างเซลล์ต่างๆ มีการทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีเนื้องอกเกิดตามบริเวณต่างๆ มากกว่าวัยหนุ่มสาว รวมถึงบริเวณผิวหนังอาจมีก้อนเนื้องอกผิดปกติ ทั้งนี้ ก้อนเนื้อที่พบไม่ได้ เป็นเนื้องอกร้ายแรงเสมอไป ส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกธรรมดา หรือเกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวหนังตามธรรมชาติหรือจากสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น แสงแดด การระคายเคือง จากสารเคมี การฉายแสงเพื่อการรักษา เป็นต้น

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โดยปกติแล้วเนื้องอกบริเวณผิวหนังมักเกิดเป็นก้อนหรือจุดน้ำตาลหรือดำขนาดเล็กก่อนแล้วค่อยๆโตขึ้น หากเป็นเนื้องอกร้ายแรงจะมีลักษณะก้อนโตขึ้นเร็วมาก สีเปลี่ยนไป และมีเลือดออก ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา แพทย์อาจตัดชิ้นเนื้อมาตรวจและทำการผ่าตัดก้อนเนื้อออกเมื่อจำเป็น

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเภทของเนื้องอกที่พบบ่อยในผู้สูงอายุแบ่งเป็น เนื้องอกธรรมดา ได้แก่ ไฝ กระเนื้อ มักพบในหลายๆ จุดและขนาดแตกต่างกันไป การรักษาโดยวิธีการจี้ด้วยไฟฟ้า เลเซอร์หรือตัดออก และอีกชนิดคือเนื้องอกชนิดร้ายแรงหรือเป็นมะเร็งผิวหนัง การรักษาอาจใช้วิธีการผ่าตัด หรือฉายรังสี ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดเนื้องอกผิวหนังชนิดร้ายแรง จึงไม่ควรอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานาน และไม่ควรแกะเกาบริเวณที่เป็นแผลหรือไฝอยู่เดิม รวมทั้งในบริเวณที่เคยฉายแสงมาก่อน ที่สำคัญต้องคอยสังเกตและติดตามความผิดปกติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผิวหนังเป็นประจำ