ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอปิยะสกล” พอใจหลังจากปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการการเงินและได้รับงบประมาณรัฐบาลเพิ่ม 5,000 ล้านบาท พบโรงพยาบาลในสังกัดขาดสภาพคล่องทางการเงินลดลงจาก 119 แห่งในปี 2559 เหลือ 87 แห่งในปี 2560

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่การกระทรวสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการขาดสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีสถานบริการ กว่า 10,000 แห่งที่ดูแลสุขภาพประชาชนกว่าร้อยละ70 ของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งยอมรับว่ามีสถานบริการบางแห่งที่ยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน ข้อมูลล่าสุดในปี 2559 พบโรงพยาบาลมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของโรงพยาบาลในสังกัด ในปี 2560 ลดลงเหลือ 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของโรงพยาบาลในสังกัด เนื่องจากมีปรับเปลี่ยนการบริหารระบบการเงินและได้รับงบประมาณเพิ่มจากรัฐบาล 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับโรงพยาบาล

“ต้องขอยอมรับว่า งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐนั้นไม่เพียงพอในการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกด้าน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางให้แต่ละโรงพยาบาลที่มีความพร้อมเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 9 แห่ง ได้แก่ รพ.ป่าตอง ภูเก็ต, รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.ชลบุรี, รพ.ระยอง, รพ.หนองคาย, รพ.ขอนแก่น, รพ.หาดใหญ่, รพ.นครพิงค์ และ รพ.ศรีสะเกษ นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา หรือมีการทอดผ้าป่า อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเงินเหล่านี้ถือเป็นเงินบำรุง โดยจะมีการจัดตั้งเป็นกองทุน มีคณะกรรมการเพื่อดูแลเงินดังกล่าวให้ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ส่วนการที่คุณตูนออกมาวิ่งเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง เป็นเรื่องที่ดีควรให้การสนับสนุน พร้อมกันนี้ กำลังทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอลดหย่อนภาษี 2 เท่าสำหรับผู้บริจาคเงินให้โรงพยาบาลโดยจะเร่งให้ทันภายในสิ้นปีนี้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนด้วย” นพ.ปิยะสกล กล่าว