ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เผยคณะกรรมการสอบสวน สรุปผลสอบวินัยร้ายแรงหัวหน้างานชายลวนลามลูกจ้างหญิง และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พบมีมูลตามข้อกล่าวหามีโทษไล่ออกหรือปลดออก ส่งผลการสอบสวนให้ ปลัดกระทรวง พิจารณาเพื่อนำเสนอ อกพ.สป. พิจารณาโทษต่อไป

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5 ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีผลสอบวินัยหัวหน้างานชายลวนลามลูกจ้างหญิง ให้สัมภาษณ์ ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหัวหน้างานชายและผู้บังคับบัญชาชั้นต้น คณะกรรมการได้สรุปผลการสอบสวนและรายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วและได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สรุปผลให้ทราบดังนี้ กรณีที่

1.กรณีผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เจ้าตัวได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะสรุปผล จึงต้องยุติการดำเนินการทางวินัย

2.กรณีหัวหน้างานชายที่ถูกกล่าวหาว่าลวนลามลูกจ้างหญิง ได้เชิญผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลในทุกประเด็นที่กล่าวหา ส่วนหัวหน้างานชายได้เชิญมาสอบสวน 2 ครั้งแต่เจ้าตัวไม่มา แต่ใช้วิธีการส่งเอกสารพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการพิจารณาว่ามีมูลตามข้อกล่าวหา เป็นความผิดร้ายแรงมีโทษไล่ออกหรือปลดออก ขั้นตอนต่อไป ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องพิจารณาส่งผลสรุปให้ที่ประชุม อกพ.สป.เพื่อพิจารณาโทษต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯใช้เวลาดำเนินการ 70 วัน โดยเริ่มประชุมครั้งแรกวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เสร็จสิ้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นไปตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ซึ่งได้กำหนดเวลาสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับตั้งแต่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมครั้งแรก