สธ.ไม่อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปประเทศระบาด ‘COVID-19’

Fri, 2020-02-28 21:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.ทำหนังสือแจ้งบุคลากรในสังกัด ไม่อนุญาตให้เดินทางไปพื้นที่ ประเทศ เมือง ที่มีการระบาดโรค COVID-19 เว้นแต่มีเหตุจำเป็นของทางราชการ เมื่อกลับมาแล้วต้องกักตัว 14 วัน โดยหลีกเลี่ยงการไปที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในบันทึกข้อความ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202/ว 451 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่ประเทศหรือเมืองที่มีรายงานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยระบุว่า

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลบุคลากรของตน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการดังนี้

1.ไม่อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปพื้นที่ ประเทศ หรือเมือง ที่มีรายงานการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เว้นแต่มีเหตุจำเป็นของทางราชการ โดยจะต้องขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจเป็นกรณีไป

2.ในกรณีจำเป็น ต้องเดินทางไปพื้นที่ ประเทศ หรือเมือง ที่มีรายงานการระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกรมควบคุมโรค (ตามเว็บไซต์กรมควบคุมโรค) กลับมาจะต้องขอความร่วมมือให้สังเกตอาการป่วยอยู่ที่บ้าน/ที่พัก จนครบ 14 วัน โดยหลีกเลี่ยงการไปที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่นโดยไม่จำเป็น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน รถไฟฟ้า เป็นต้น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดตัว ร่วมกับมีพฤติกรรมสุขภาพ เช่น หมั่นล้างมือ ไอจามปิดปากปิดจมูก

Comments

Submitted by สุทธิพร on
ขอเอกสารราชการภาษาอังกฤษได้ที่ไหน ในเมื่อภรรยาซึ่งเป็นข้าราชการไม่สามารถเดินทางได้ จะได้เอาไปยื่นขอ refund ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าตั๋วฟุตบอล ค่าตั๋วรถไฟ ซึ่งจ่ายไปหมดแล้ว และไม่ได้ไป ประเทศที่กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือให้งดเดินทางด้วย

Submitted by ณัฐรัฐ นาครัชตะอมร on
จองตั๋วไป อิตาลี ขากลับสวิตเซอแลนด์ ต้องการยกเลิกตั๋ว อยากได้หนังสือรับรองภาษาอังกฤษใช้ในการ refund ครับ ขอบคุณครับ

Submitted by สังวาลย์ อมดวง on
ระหว่างวันที่ 11-27 มีค.2563 จะเดินทางไปยุโรปหลายประเทศ (เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส นอร์เวย์ สวีเดน ฮังการี โรมาเนีย) โดยได้ชำระค่าที่พัก ค่าเครื่องบิน ค่ารถไฟ ที่จ่ายไปหมดแล้วค่ะ จะขอรีฟันด์ค่ะ

Submitted by คนละเรื่องเดียวกัน on
""ผู้นำสิงคโปร์ และ ครม. ไม่รับเงินเดือน 1 เดือน เพื่อเพิ่มโบนัสเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ สธ. สู้โควิด-19"" .......................................................................................................................................................................................................... วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) เฮง สวี เกียต (Heng Swee Keat) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสิงคโปร์เผยขณะอยู่ในสภาว่า ผู้นำสิงคโปร์ทั้งประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง คณะรัฐมนตรี รวมถึงสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดของสิงคโปร์ยินดีที่จะไม่รับเงินเดือน 1 เดือน เพื่อเพิ่มโบนัสเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่กำลังต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ............ “ในเมื่อเราไม่สามารถขอบคุณพวกเขาได้เท่ากับสิ่งที่พวกเขากำลังทำเพื่อเรา เราจึงแสดงความชื่นชมและสนับสนุนพวกเขาด้วยวิธีการที่เป็นรูปธรรม” https://thestandard.co/singapore-leader-and-cabinet-not-receiving-1-month-salary/ โดยรองนายกรัฐมนตรียังเผยอีกว่า ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐบาล สมาชิกรัฐสภา ยินดีจะไม่รับเงินเดือน 1 เดือน ขณะที่เจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงจะรับเงินเดือนเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ภายในประเทศ สิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างที่ผู้นำประเทศ รัฐบาล และประชาชนรับฟังกันและกัน มีการสื่อสารที่กระชับ ตรงประเด็น โดยเชื่อว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนสิงคโปร์จะมีส่วนช่วยทำให้สิงคโปร์ก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

Submitted by คนละเรื่องเดียวกัน on
""ผู้นำสิงคโปร์ และ ครม. ไม่รับเงินเดือน 1 เดือน เพื่อเพิ่มโบนัสเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ สธ. สู้โควิด-19"" .......................................................................................................................................................................................................... วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) เฮง สวี เกียต (Heng Swee Keat) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสิงคโปร์เผยขณะอยู่ในสภาว่า ผู้นำสิงคโปร์ทั้งประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง คณะรัฐมนตรี รวมถึงสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดของสิงคโปร์ยินดีที่จะไม่รับเงินเดือน 1 เดือน เพื่อเพิ่มโบนัสเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่กำลังต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ............ “ในเมื่อเราไม่สามารถขอบคุณพวกเขาได้เท่ากับสิ่งที่พวกเขากำลังทำเพื่อเรา เราจึงแสดงความชื่นชมและสนับสนุนพวกเขาด้วยวิธีการที่เป็นรูปธรรม” https://thestandard.co/singapore-leader-and-cabinet-not-receiving-1-month-salary/ โดยรองนายกรัฐมนตรียังเผยอีกว่า ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐบาล สมาชิกรัฐสภา ยินดีจะไม่รับเงินเดือน 1 เดือน ขณะที่เจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงจะรับเงินเดือนเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ภายในประเทศ สิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างที่ผู้นำประเทศ รัฐบาล และประชาชนรับฟังกันและกัน มีการสื่อสารที่กระชับ ตรงประเด็น โดยเชื่อว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนสิงคโปร์จะมีส่วนช่วยทำให้สิงคโปร์ก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้./ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thestandard.co/singapore-leader-and-cabinet-not-receiving-1-month-salary/

Submitted by Anonymous on
""ได้ข่าวอะไรมา!คูเวตจะส่งเครื่องบินอพยพพลเมืองหนีไทย ตระหนกโควิด-19"".......เผยแพร่: 29 ก.พ. 2563 02:35 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ .......................................................................................................................................................................................................... รอยเตอร์/อาหรับไทม์ส - คูเวต แอร์เวย์ส กำลังจัดส่งเครื่องบินลำหนึ่งมายังกรุงเทพฯ เพื่ออพยพพลเมืองคูเวตออกจากเมืองหลวงของไทย กระทรวงข่าวสารเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ในวันศุกร์(28ก.พ.) หลังเคยห้ามคนต่างชาติที่เดินทางจากไทยเข้าประเทศก่อนหน้านี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ............. กระทรวงข่าวสารแห่งคูเวตระบุว่าเที่ยวบินจากรุงเทพฯจะออกเดินทางตอน 11.30น.ของวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์(ตามเวลาในไทย) และเรียกร้องให้พลเมืองในไทยติดต่อสถานทูต ...................... ในวันเดียวกัน ทางกระทรวงสาธารณสุขคูเวตยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 2 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 45 คน ............ ความเคลื่อนไหวส่งเครื่องบินมาอพยพพลเมืองที่อยู่ในกรุงเทพฯ เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคูเวตส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินคูเวต แอร์เวย์ส ไปอพยพพลเมืองคูเวตหลายสิบคน ที่มีความตั้งใจเดินทางออกจากกรุงโรม เมืองหลวงของอิตาลี ประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19ในยุโรป ภายใต้ความช่วยเหลือของสถานทูตคูเวตในอิตาลี ............... อุปทูต ซามี อัล-ซามานาน บอกกับสำนักข่าวคูเวตนิวส์ ระหว่างเข้าตรวจตราขั้นตอนการอพยพพลเมืองที่ท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงโรม ว่าเที่ยวบินพิเศษของสายการบินคูเวต แอร์เวย์ส จะขึ้นบินไปพร้อมกับชาวคูเวต 53 คน ซึ่งประสงค์เดินทางกลับประเทศ ภายใต้การอำนวยความสะดวกโดยสถานทูต ................ หลายประเทศทั่วโลกระงับเที่ยวบินทั้งขาออกและมาจากอิตาลี หลังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในดินแดนแห่งนี้กำลังลุกลามบานปลาย โดยล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่ง 821 คนและเสียชีวิต 21 ราย ............ ขณะเดียวกันทางคูนา สื่อมวลชนแห่งรัฐรายงานว่าคูเวตจะทำการตรวจเช็กเรือผู้มาเยือนทุกลำ เพื่อดูว่ามีผู้ติดเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ ก่อนอนุญาตให้เข้าเทียบท่า และจะกำหนดให้ลูกเรือให้อยู่แต่บนเรือ ส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันไว้ก่อน ............ สำหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุขแถลงในวันศุกร์(28ก.พ.) ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เป็นคนไทยทำหน้าที่ไกด์ท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ ทำให้มียอดป่วยสะสม 41 ราย รักษาหาย 28 คน ................ ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคาร(25ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุขคูเวตได้ออกมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยได้ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างคูเวตกับไทย, เกาหลีใต้, อิตาลีและอิรัก รวมทั้งห้ามคนต่างชาติที่เดินทางมาจากไทย เกาหลีใต้และอิตาลี เดินทางเข้าประเทศ แม้มีวีซ่าทำงานหรือถิ่นพำนักในคูเวต ................. ส่วนบุคคลสัญชาตคูเวตที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วันและตรวจร่างกายตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคูเวต./ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mgronline.com/around/detail/9630000020481

Submitted by Pranee on
ขอเอกสารราชการภาษาอังกฤษได้ที่ไหน เราไม่สามารถเดินทางได้ จะได้เอาไปยื่นขอ refund ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ซึ่งจ่ายไปหมดแล้ว และไม่ได้ไป ประเทศที่กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือให้งดเดินทางด้วย

Add new comment