ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายเยาวชนฯ หอบหลักฐานร้อง สนช. เอาผิดเซ็นทรัลโคราช ปล่อยร้านแบรนด์ดังภายในห้าง ขายเหล้า-เบียร์ โดยไม่มีใบอนุญาตขาย ในพื้นที่โซนนิ่ง ท้าทายคำสั่ง คสช.ที่ 22/58 จี้ห้างดังเคารพกติกา เลิกวิ่งเต้น

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.30 น. นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย นายฐิติชัย ดุ้งกลาง แกนนำเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง นครราชสีมา และเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา นำกลุ่มนักศึกษาจากหลายสถาบัน กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้จัดการปัญหากรณีที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือซีพีเอ็น ซึ่งเป็นผู้ประกอบการของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงลดพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) เพื่อให้ขายเหล้าเบียร์ในห้างได้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ที่เครือข่ายฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบพบร้านค้าในห้างเซ็นทรัลโคราชจำนวนหนึ่ง ขายเหล้า เบียร์ กันอย่างเปิดเผย ทั้งที่ห้างดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่โซนนิ่ง ขัดกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 22/5822 และอาจจะยังไม่ได้รับใบอนุญาตขายจากกรมสรรพสามิต

นายธีรภัทร์ กล่าวว่า ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวก่อสร้างหลังมีการประกาศเขตพื้นที่โซนนิ่ง ห้างฯจึงต้องอยู่ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พ.ย.เครือข่ายฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา พบว่ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้าแบรนด์ดังจำนวนหนึ่ง ภายในห้างดังกล่าว ซึ่งขัดต่อกฎหมายคำสั่งหัวหน้า คสช. 22/2558 และเป็นการขายโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขายจากสรรพสามิต

นายธีรภัทร์ กล่าวว่า จากหลักฐานที่ปรากฎ และความพยายามปรับลดพื้นที่โซนนิ่งของห้างดังกล่าว เครือข่ายฯ มีจุดยืนและข้อเสนอให้ สนช.นำไปพิจารณา

1.ขอให้คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ฝ่ายปกครอง จ.นครราชสีมา สรรพสามิต สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงกับกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อหานำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

2.เนื่องจากคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา มีส่วนในการสนับสนุนและผลักดันนโยบายควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษามาโดยตลอด จนกระทั่งเกิดคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมความหนาแน่นของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ด้วยนิยามร้านใหม่ไม่เพิ่มร้านเดิมต้องทำตามกฎหมาย เครือข่ายฯจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะช่วยปกป้องพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ไม่ให้มีการแก้ไขกฎหมายเพียงเพื่อผลประโยชน์ของนายทุน ไม่มีอภิสิทธิ์เหนือผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

และ 3.ขอเรียกร้องให้บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ยุติความพยายามที่จะให้แก้ไขปรับลดพื้นที่โซนนิ่ง เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตัวเอง และควรเคารพกติกาบ้านเมือง มุ่งหน้าพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการประกอบกิจการที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ยังคงอำนวยความสะดวกและสร้างความสุขให้ประชาชนได้

ขณะที่นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวภายหลังจากรับหนังสือ ว่ากมธ.จะรีบดำเนินนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ภายในอาทิตย์นี้ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ทั้งสถานศึกษา สรรพสามิต จังหวัด ชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษาฯ การขีดเส้นโซนนิ่งถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ จึงไม่ควรจะมีการแก้ไขให้แย่ลง ถ้าโคราชแก้ได้ก็ห่วงว่าที่อื่นจะขอแก้ด้วยซึ่งไม่ควรเป็นอย่างนั้น