ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

CNBC.com รายงานเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ว่ากลุ่มแพทย์และนักศึกษาแพทย์ในแคว้นควิเบกของแคนาดาจับมือลงนามในจดหมายเปิดผนึกคัดค้านการขึ้นค่าตอบแทนให้ตนเอง

เนื้อความในจดหมายเปิดผนึกระบุว่า “แพทย์ควิเบกซึ่งเชื่อมั่นในระบบสุขภาพของรัฐขอคัดค้านการขึ้นเงินเดือนซึ่งกลุ่มองค์กรแพทย์เป็นผู้ต่อรอง” และขอต่อต้านการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มทั้งที่บุคลากรส่วนอื่นยังคงเผชิญกับภาระงานที่บีบคั้น ขณะที่ผู้ป่วยเองก็ประสบปัญหาเข้าถึงการรักษาอันเนื่องมาจากการลดงบประมาณ

จดหมายซึ่งลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 ระบุว่า “การขึ้นค่าตอบแทนเป็นเรื่องที่น่าตระหนกอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการที่พยาบาล สเมียน และบุคลากรส่วนอื่นยังคงต้องแบกรับภาระอันหนักหน่วง ขณะที่ผู้ป่วยก็ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาอันเป็นผลจากการลดงบประมาณอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงการรวบอำนาจบริหารในกระทรวงสาธารณสุข”

“และดูเหมือนว่าค่าตอบแทนของเราเป็นสิ่งเดียวที่รอดพ้นจากมาตรการรัดเข็มขัด”

เว็บไซต์ของรัฐบาลระบุว่า ระบบสุขภาพของแคนาดา “ให้การประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยพิจารณาตามความจำเป็นของผู้ป่วยเป็นหลัก”

กลุ่มแพทย์ Médecins Québécois pour le Régime Public (MQRP) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ทั่วไป 213 คน แพทย์เฉพาะทาง 184 คน แพทย์เรสิเดนท์ 149 และนักศึกษาแพทย์อีก 162 คนเรียกร้องให้คืนงบประมาณที่ใช้สำหรับเพิ่มค่าตอบแทนแก่ตนเองกลับเข้าสู่ระบบสุขภาพ

“เราเชื่อว่ายังคงมีหนทางที่จะจัดสรรงบประมาณระบบสุขภาพของรัฐควิเบกในลักษณะที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและสอดคล้องกับความจำเป็นของผู้ป่วยโดยที่ไม่เป็นการบีบคั้นต่อบุคลากร” จดหมายระบุ

“เรา...แพทย์รัฐควิเบก...ขอเรียกร้องให้ยุติแผนขึ้นเงินเดือนแก่แพทย์ และนำงบประมาณนั้นไปจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะสามารถให้บริการดูแลสุขภาพที่คุ้มค่าต่อประชาชนของรัฐควิเบก”

ข้อมูลสถิติรายงานว่าแพทย์แคนาดาได้รับค่าตอบแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเฉลี่ยปีละ 339,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 8.3 ล้านบาท) โดยแพทย์ครอบครัวได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยปีละ 275,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 6.7 ล้านบาท) และศัลยแพทย์เฉพาะทางจะได้รับ 461,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 11.3 ล้านบาท) อย่างไรก็ดีค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่ได้คำนวณรวมต้นทุนการให้บริการของแพทย์

รัฐบาลท้องถิ่นของแคนาดาเป็นผู้สมทบงบประมาณให้แก่โรงเรียนแพทย์ ซึ่งต้นทุนในการผลิตแพทย์ลดหลั่นไปตามสถานะของนักศึกษา (พลเมืองแคนาดา ผู้อยู่อาศัยถาวร หรือนักศึกษาต่างชาติ) และโรงเรียนแต่ละแห่ง

แพทย์กลุ่มเดียวกันนี้ยังคัดค้านการตั้งงบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สำหรับขึ้นค่าตอบแทนแก่แพทย์เฉพาะทางโดยชี้ว่า “เป็นการไม่สมควร” พร้อมกันนี้ยังได้ประณามสภาพแวดล้อมการทำงานของพยาบาลโดยชี้ว่า “พยาบาลต้องกรำงานหนัก ซึ่งการขาดแคลนบุคลากรเรื้อรังและความเหนื่อยล้าจากการทำงานล่วงเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นกิจวัตรนี้ได้ส่งผลกระทบไปถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย”

แปลจาก www.cnbc.com เรื่อง Over 500 Canadian doctors protest raises, say they're being paid too much (yes, too much)