ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.ตากใบทำโครงการ “บัตรปันสุข” ให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองบริจาคปีละ 1,000 บาท ได้สิทธิใช้ห้องพิเศษในราคาเท่าข้าราชการ เผยขณะนี้มีการใช้ห้องพิเศษเพียง 50-60% จึงทำโครงการนี้เพื่อเพิ่มอัตราการใช้งาน ส่วนเงินบริจาคที่ได้จะนำไปสร้างห้องพิเศษเพิ่มอีกในอนาคต

นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต

นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ได้ทำโครงการ “บัตรปันสุข” ซึ่งเป็นการเปิดให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองบริจาคเงินวันละ 3 บาทต่อปีปีหรือรวมปีละ 1,000 บาท โดยหลังจากที่บริจาคไปแล้ว 15 วัน จะสามารถใช้บริการห้องพิเศษได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอด 1 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายเท่ากับผู้ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการ

นพ.สมชาย กล่าวว่า ที่มาของการทำบัตรปันสุขเนื่องจากโรงพยาบาลมีห้องพิเศษค่อนข้างเยอะแต่ใช้งานแค่ 50-60% ส่วนที่ยังว่างอยู่จึงทำโครงการบัตรปันสุขเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองได้มาใช้บริการในราคาเท่ากับสิทธิข้าราชการ โดยเงินที่ได้รับนี้จะนำเข้าสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลตากใบ ในมูลนิธิโรงพยาบาลตากใบเพื่อมนุษยธรรม

“บัตรนี้ได้สิทธิค่าห้องเท่าสวัสดิการข้าราชการ เช่น ถ้าข้าราชการจ่าย 100 บาท คนถือบัตรนี้ก็จ่าย 100 บาท ถ้าบางห้องข้าราชการฟรี คนถือบัตรนี้ก็ได้ฟรีด้วย เหมือนเป็นการซื้อประกันห้องพิเศษแต่ให้สำหรับบัตรทองหรือชาวบ้านทั่วไป เราเริ่มทำโครงการนี้เมื่อปี 2560 ตอนนี้มีถือบัตรปันสุขแล้วประมาณ 200 คนแล้ว” นพ.สมชาย กล่าว

นพ.สมชาย กล่าวอีกว่า ในภาพรวมแล้วขณะนี้ชาวบ้านยังไม่เห็นประโยชน์ของบัตรปันสุข โรงพยาบาลจึงยังเปิดรับบริจาคเรื่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านที่ป่วยไข้ได้ใช้บัตรและทราบว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่า แต่ในอนาคตหากบัตรนี้เริ่มติดตลาดและมีอัตราการใช้ห้องพิเศษถึง 95% ก็จะหยุดรับบริจาคเพราะกลัวว่าจะมีห้องไม่พอรองรับ จากนั้นปีต่อๆ ไปจึงเปิดให้บริจาคโดยกำหนดเวลาเป็นช่วงๆ แทน

ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการบริจาค ถือเป็นเงินบำรุงนอกราชการ ซึ่งโรงพยาบาลจะใช้เงินนี้ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลตากใบเพื่อมนุษยธรรม โดยนำไปใช้ขยายห้องพิเศษเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป