ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ทำหน้าที่จัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ หน้าที่หลักคือการดูแลรักษาผู้ถูกสุนัข แมว กัดหรือข่วน และให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ให้สัมภาษณ์กรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชนเรื่องการจัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ว่า การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวัคซีน มีการดำเนินการ 2 ส่วน คือ ในคนและสัตว์ โดยในคนที่ถูกสัตว์สงสัยว่าป่วยเช่น สุนัข แมว กัดหรือข่วน จะป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies) ซึ่งหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ได้จัดซื้อเตรียมพร้อมเพียงพอสำหรับไว้บริการในคนปีละประมาณ 500,000 โดส

ในสัตว์มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ จัดซื้อและฉีดในสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคคือ สุนัข แมว

“ขอชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่า กระทรวงสาธารณสุข เรามีหน้าที่ดูแลคนเป็นหลัก เมื่อมีผู้ที่ถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน เราจะทำแผล ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคน ในส่วนของสัตว์ทั้งสุนัข แมว ท้องถิ่นและปศุสัตว์เป็นผู้ดูแล ทั้งการจัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขทำได้คือสนับสนุนการดำเนินงาน ไม่ได้ก้าวล่วงไปจัดซื้อหรือบริการฉีดวัคซีนในสัตว์ได้” นพ.สุวรรณชัย กล่าว