สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

 • อธิบดีกรมควบคุมโรค ปรับวิธีตรวจเชื้อโควิด-19 ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่เหมือนที่ภูเก็ตดำเนินการ เบื้องต้นมุ่งพื้นที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งกรุงเทพฯ นนทบุรี และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะตรวจทุกคน แม้จะเป็นคนปกติ คนมีความเสี่ยง หรือคนป่วย เพื่อตรวจจับว่า ยังมีผู้ติดเชื้อแฝงอยู่ หรือหลงเหลืออยู่หรือไม่
  2020-04-08 20:19
 • กระทรวงสาธารณสุข ชี้เป้าหมายให้พื้นที่ขยายการตรวจและเฝ้าระวังเข้มข้น เน้นค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพฯ นนทบุรี ภูเก็ต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนมาตรการจำกัดการเข้าออกในบางพื้นที่อย่างเคร่งครัด
  2020-04-08 18:52
 • กระทรวงสาธารณสุขขยายเกณฑ์ผู้ป่วยต้องสอบสวนโรค และตรวจทางห้องแล็บเพิ่มเติม ประชาชนกลุ่มที่ป่วยและผู้ที่สัมผัส เข้าถึงการตรวจในห้องปฏิบัติการมากขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนกลุ่มที่ไม่มีอาการ อาจไม่ได้ป่วย แต่สัมผัส จะต้องรีบจำแนกทันทีเมื่อมีการพบผู้ป่วยยืนยัน และจะทำการตรวจ พร้อมปรับเกณฑ์สอบสวนโรคบุคลากรทางการแพทย์ให้แยกออกจากสถานพยาบาล เตรียมพร้อมเฝ้าระวังการระบาดกลุ่มก้อนรับมือเข้าฤดูฝน เปิด 9 กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง
  2020-04-07 18:06
 • กระทรวงสาธารณสุขขยายเกณฑ์ผู้ป่วยต้องสอบสวนโรค และตรวจทางห้องแล็บเพิ่มเติม ปรับเกณฑ์สอบสวนโรคบุคลากรทางการแพทย์ให้แยกออกจากสถานพยาบาล เตรียมพร้อมเฝ้าระวังการระบาดกลุ่มก้อนรับมือเข้าฤดูฝน เปิด 9 กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง
  2020-04-07 16:15
 • กรมควบคุมโรคออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรับมือประชาชนที่เดินทางออกจาก กทม.และปริมณฑลเพื่อกลับภูมิลำเนาหลัง ผู้ว่าราชการ กทม.ออกประกาศปิดสถานที่ฉบับที่ 2 ขอให้จัดตั้งทีมอาสาโควิด-19 ค้นหาและเฝ้าระวัง พร้อมจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป
  2020-03-22 08:50
 • กระทรวงสาธารณสุขเผยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 50 ราย กลับบ้าน 1 ราย เป็นชายชาวฝรั่งเศส สรุปสถานการณ์ของไทย ผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 43 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 278 ราย อาการหนัก 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมสะสม 322 ราย สธ.ขอให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก งดเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้กักกันตัวเองที่พักหรือที่บ้านอย่างเคร่งครัด
  2020-03-20 14:20
 • ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 60 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสนามมวยและผับ ดันตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 272 ราย อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้ยังมีสัมผัสเสี่ยงสูงบางรายออกไปยังสถานที่ที่ผู้คนแออัด ไม่กักตัวเองตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้การควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบาก ย้ำหากรู้ว่าตัวเองเสี่ยงสูง ขอให้ร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัวและต่อสังคมด้วยการกักกันตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัด
  2020-03-19 19:07
 • กระทรวงสาธารณสุขเผยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 60 ราย ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยขณะนี้ 272 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 42 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 229 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย แนะผู้เที่ยวสถานบันเทิงและ ชมมวย ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  2020-03-19 16:03
 • สธ.พบติดโควิด-19 เพิ่ม 35 ราย รวมสะสม 212 ราย ประกาศใครไป “สนามมวย-ผับ” รีบสังเกตอาการตามวันเวลา หวั่นเสี่ยงโควิด-19 ทั้ง “สนามมวยราชดำเนิน 6 -8 มี.ค. - สถานบันเทิง 9-10 มี.ค.” หลังล่าสุดพบป่วยโควิด-19 เพิ่มมาจากกลุ่มก้อนเดิม
  2020-03-18 13:32
 • “อนุทิน” รับมอบกรมธรรม์ประกันภัย Covid-19 จากผู้แทน 4 กลุ่มบริษัทเอกชน จำนวน 50,000 กรมธรรม์ ทุนประกันภัยรวม 26,000 ล้านบาท กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลจากบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด จำนวน 50,000 กรมธรรม์ ทุนประกันภัยรวม 5,000 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้บุคลากรทางการแพทย์
  2020-03-17 18:42
 • กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 7 ราย โดย 4 รายเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน รวมป่วยสะสม 82 ราย ชี้สิ่งสำคัญคือผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดขอให้กักกันตัวเอง แยกของใช้ เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อให้คนในครอบครัว สังคม แนะนำให้ทำตัวเองให้ห่างจากสังคมทั้งระยะและช่วงเวลา (Social Distancing)
  2020-03-14 14:21
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่มก้อน 11 ราย ทั้งหมดเป็นคนไทย อายุ 25 – 38 ปี เป็นการค้นพบจากการขยายการคัดกรองการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน และมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้ 1 ราย สรุปผู้ป่วยยืนยันรักษาหายกลับบ้านแล้ว 35 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 34 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 70 ราย
  2020-03-12 12:55

Pages