ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน มิติใหม่ “ประหยัด ลดค่าใช้จ่าย” เพิ่มอีก 3 โครงการ ให้บุคลากรทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ คาดว่าในปีนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของบุคลากรได้ 2,123 ล้านบาท โดยไม่ใช้งบประมาณ

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ผู้บริหารและบุคลากรทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวร์ค จำกัด เข้าร่วมการประชุม ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายสวัสดิการเพื่อบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) เพื่อดูแลความเป็นอยู่ และลดรายจ่ายส่วนตัวของบุคลากร โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจ ส่งผลให้การทำงานบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของบุคลากรได้ 2,123 ล้านบาท โดยไม่ใช้งบประมาณ

นพ.เจษฎา กล่าวต่อว่า สำหรับแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินได้รับความสนใจจากบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขอย่างมาก จึงได้เพิ่ม 3 โครงการคือ การสื่อสารภายในองค์กร (Happy Communication) โดยร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นสิทธิพิเศษโทรฟรีในเครือข่ายเดียวกันสำหรับบุคลากรภายในกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการวันที่ 15 เมษายน 2561 นี้ และการประกันภัยรถ (Happy Car Insurance) ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ รถพยาบาล รถตู้ราชการ รถยนต์ส่วนบุคคล และโครงการ SCB Happy ให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ 7.5

หลังจากที่ได้เปิดตัว “โครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happy Home) ผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน “Happy Money Program” 3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม มีบุคลากรรีไฟแนนซ์และซื้อบ้านหลังใหม่ ยอดทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ล้านบาท นับว่าเป็นการดูแลสวัสดิการบุคลากรได้เป็นอย่างดี ซึ่งแผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน “Happy Money Program” ของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป