งานวิจัย ‘การนอนหลับกับโรคเรื้อรัง’ และคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุข

เดือนพฤศจิกายน 2017 มีการตีพิมพ์งานวิจัยโดยทีมจากฮ่องกงที่ศึกษาคนสุขภาพดีจำนวนกว่า 160,000 คน อายุตั้งแต่ 20-60 ปี มีจำนวนเพศชายกับหญิงพอๆ กัน ติดตามไปนานถึง 18 ปี

พบว่า คนที่นอนหลับน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะผิดปกติต่างๆ มากกว่าคนที่นอนหลับปกติ (6-8 ชั่วโมงต่อวัน) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะอ้วนลงพุง น้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์ ไขมันประเภท LDL และไตรกลีเซอไรด์สูง ความดันโลหิตสูง และโรคเมตาโบลิค โดยจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นราวร้อยละ 6-12

นี่น่าจะเป็นข้อมูลสำคัญอีกชิ้นที่จะนำไปสู่การพัฒนานโยบายดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ และอาชีพอื่นๆ ที่การทำงานมีผลต่อการนอนหลับ ไม่ว่าจะทั้งในภาครัฐหรือเอกชน

ควรถึงเวลาที่นายจ้างจะต้องปกป้อง และรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบุคลากร โดยปรับระบบการทำงาน หรือหากปรับได้ยากก็จำเป็นต้องชดเชยด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม

นี่คือการคุ้มครองสวัสดิภาพของคน ที่ไม่ค่อยได้รับการใส่ใจนักโดยเฉพาะในหมู่คนทำงานในระบบสุขภาพ มิใช่ให้แบกรับภาระงานเกินตัว เผาผลาญพลังงานชีวิตเกินกว่าที่ควรจะเป็น แล้วปล่อยให้เอาชีวิตรอดกันเอาเองอย่างที่เราเคยได้เห็นได้ฟังและได้ประสบกันมา

หากจะมุ่งนโยบายสร้างก่อนซ่อม เรื่องนอนหลับถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับ

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารอ้างอิง

Deng HB et al. Short Sleep Duration Increases Metabolic Impact in Healthy Adults: A Population-Based Cohort Study. Sleep 2017; 40 (10).

ขอบคุณภาพประกอบจาก steemit.com

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
16 ชั่วโมง 3 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 9 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 16 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 18 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 20 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 24 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 27 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
16 ชั่วโมง 3 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 9 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 16 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 18 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 20 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 24 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 27 นาที ago
กลับด้านบน