ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ประจำปี 2561-2563

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ ประจำปี 2561-2563 ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งแรก นำโดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (แถวนั่งคนกลาง) ร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์ (แถวนั่งที่ 1 จากซ้าย), ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สังคาลวณิช (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย), ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย), นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร (แถวนั่งที่ 5 จากซ้าย), ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตนเวช (แถวยืนที่ 1 จากซ้าย), ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ (แถวยืนที่ 2 จากซ้าย), ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ (แถวยืนที่ 3 จากซ้าย), พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย), รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา (แถวยืนที่ 5 จากซ้าย), นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี (แถวยืนที่ 6 จากซ้าย), นอ.นพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์ (แถวยืนที่ 7 จากซ้าย), นพ.เวสารัช เวสสโกวิท (แถวยืนที่ 8 จากซ้าย) ณ ห้องประชุมสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 9 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่