ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018 ว่าด้วยการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (health technology assessment: HTA) ภายใต้หัวข้อ Testing Treatments: Strengthening HTA for better healthcare

ทั้งนี้ นพ.ธวัช พร้อมด้วย ศ.แอนโทนี่ คัลเยอร์ ผู้ก่อตั้ง Centre for Health Economics จาก University of York ประเทศอังกฤษ ได้ มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจา สาขาการวิจัยระบบสุขภาพ และสาขาประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ โดยผู้ได้รับรางวัลในสาขาการวิจัยระบบสุขภาพ ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สรายุทธ ขันธะ

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เหลียง ลิน

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี และ เจียะ-จี่ จิน

สำหรับสาขาการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ได้แก่

1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สวี ซัง ซูน

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กันต์กมล กิจตรงศิริ

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เสว่ อง เดอ และ นิธิเจน กิตติรัชกุล

การประชุมนี้ จัดโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUHTA) ณ ห้อง แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่