ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศใช้ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันแบบสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้ทันตแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศใช้ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันแบบสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค (Antimicrobial Dental Plaster) ซึ่งเป็นทันตนวัตกรรมที่ค้นคว้าวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเอสซีจี ความร่วมมือดำเนินการวิจัย และทันตแพทย์สภา มีคุณภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ แต่ราคาถูก กว่ามาก ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว และเป็นการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านทันตสุขภาพอื่นต่อไป

รวมทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐาน ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐด้วยกรณีพิเศษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนที่ใช้ในหน่วยงานทั้งหมด

ทั้งนี้ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันแบบสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค นับเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลทันตสุขภาพของคนไทย เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อรา Candida albicans และเชื้อแบคทีเรียประเภท Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa ซึ่งพบบ่อยบนพื้นผิวของชิ้นหล่อแบบฟัน โดยสามารถยับยั้งเชื้อโรคดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 70 และมีคุณสมบัติที่ดีเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ