อัดรัฐไม่รู้จริงระบบบัตรทอง ปมยกเลิกเก็บ 30 บาทคนจน เผยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน

Fri, 2018-08-03 09:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพชี้ รมว.คลังขาดข้อมูลระบบบัตรทองปมยกเลิกเก็บเงิน 30 บาท เผยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันไม่ว่ารวยหรือจนที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคเหนือ กล่าวถึงกรณีที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยราว 11.4 ล้านคนเข้ารับการรักษาพยาบาลผ่านโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน (ดูข่าว ที่นี่) ว่า

เห็นได้ชัดเจนว่านายอภิศักดิ์ขาดข้อมูลด้านระบบหลักประกันสุขภาพที่ถูกต้อง และไม่ได้ทำความเข้าใจกับระบบอย่างชัดเจน อีกทั้งยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าระบบหลักประกันสขุภาภาพหมายถึงอะไร เพราะระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง หรือ 30 บาทรักษาทุกโรคนั้น คนไทยทุกคนจะได้รับสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนที่มีรายได้มากหรือหรือรายได้น้อยก็ตาม เพราะทุกคนจะมีสิทธิ์ในการรักษาเหมือนกัน

นอกจากนี้ หากย้อนกลับไปเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้จ่ายโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนั้น ซึ่งตั้งแต่มีโครงการขึ้นมาก็จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนมาตลอด กระทั่งในช่วงที่ นพ.มงคล ณ สงขลา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ยกเลิกเก็บค่าบริการ 30 บาทจากผู้ป่วย เนื่องจากมองว่าเป็นภาระ และอีกทั้งระบบการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมประชาชนก็ไม่ต้องจ่ายเงินด้วย

นางสุภาพร กล่าวว่า ต่อมาในช่วงที่นายวิทยา บุรณศิริ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็ประกาศอีกครั้งว่าจะต้องเก็บค่าบริการบัตรทอง 30 บาท เนื่องจากมองว่าหากไม่เก็บค่าบริการก็ทำให้ประชาชนมาใช้บริการมากจนเกินไป และเกิดความฟุ่มเฟือย อย่างไรก็ตาม แม้ประกาศเก็บค่าบริการแต่ก็มีกลุ่มที่ถูกยกเว้น 21 กลุ่มซึ่งไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าบริการ และมีการระบุกลุ่มบุคคลอย่างชัดเจนด้วย เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้พิการ ผู้ที่ยากจน ผู้สูงอายุ และในกลุ่มสุดท้ายจะถูกเขียนกำกับเอาไว้ชัดเจนว่า บุคคลใดที่ไม่พึงประสงค์จะจ่ายค่าบริการ 30 บาท ก็ไม่ต้องจ่าย นั่นหมายถึงว่า ไม่ว่าใครก็ตามหากไม่ต้องการจ่ายก็ไม่ต้องจ่าย ไม่ว่าคนนั้นจะรวยหรือจน ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่เหมือนกัน

“เรายังใช้ข้อบังคับนี้อยู่ถึงปัจจุบัน แต่เชื่อได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีสิทธิ์ตรงนี้ เมื่อไปรับการรักษาตามสิทธิ์บัตรทองก็จ่ายเงินทุกคน อีกทั้งโรงพยาบาลไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบมากนัก ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่ว่าคนรวยหรือคนจนหากไม่ต้องการจ่ายก็ได้สิทธิ์เท่าเทียมกันทั้งหมด ดังนั้น สิ่งที่นายอภิศักดิ์ ออกมาพูดว่าจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการบัตรทองแล้ว จึงย้อนแย้งกับความเป็นจริง และขาดข้อมูลหรือไม่แน่ใจว่าทีมงานได้เสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้รับทราบหรือไม่” นางสุภาพร กล่าว

Comments

Submitted by หนักหัวใคร on
รัฐบาลเขาแค่ต้องการช่วยเหลือโรงพยาบาลให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น โดยการที่รัฐจะจ่าย 30 บาทให้แก่โรงพยาบาลในการไปใช้บริการแต่ละครั้งของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรรายได้น้อย).... แม้มันจะไม่มากก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย.... เพราะโรงพยาบาลจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแม้จะไม่มากนัก.... ซึ่งก็สอคล้องกับ 21 กลุ่ม ของมติคณะกรรมการ สปสช.คือกลุ่ม ผู้ที่ยากจน.... เพียงแต่ในกลุ่มนี้แม้ผู้ยากจนจะไม่ต้องจ่าย 30 บาท แต่รัฐก็จะจ่ายให้แก่โรงพยาบาลโดยตรงทดแทน..... เพราะที่ผ่าน ๆ มา ทั้ง 21 กลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่ไม่ต้องการจ่าย โรงพยาบาลไม่ได้รับการจ่ายแทน 30 บาท จากรัฐบาล หรือใคร ๆ ทั้งสิ้น แม้แต่ สปสช.ซึ่งควรจะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ในการกำหนดอัตราร่วมจ่ายตามมาตรา ๕....คณะกรรมการอาจกำหนดให้บุคคลที่เข้ารับการบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราที่กำหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งที่เข้ารับการบริการ เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ.... แต่ดันมีมติให้ประชาชนทุกคนชักดาบได้ ใครจะจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้... รัฐบาลเขาต้องการจะจ่าย 30 บาทแทนคนจนให้แก่โรงพยาบาลหน่วยบริการโดยตรงแล้วมันไปหนักหัวกบาลใคร หรือมีใครเสียประโยชน์อันใดบ้างไหมครับช่วยชี้แจงหน่อย

Add new comment