ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวแอปพลิเคชัน “H4U” Health For You สมุดสุขภาพประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาล กระตุ้นให้คนไทยดูแลสุขภาพพร้อมก้าวสู่การเป็น Health 4.0

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “H4U สมุดสุขภาพประชาชน mHealth กระทรวงสาธารณสุข” ว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Health for You หรือ H4U สมุดสุขภาพประชาชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้าน Digital Transformation ในการพัฒนากระบวนการทำงาน การบริการให้มีประสิทธิภาพ ไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 โดยสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุขสำหรับประชาชน (mHealth) ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลสุขภาพของตนเองในรูปแบบดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก รวมถึงรู้เท่าทันสุขภาวะของตนเอง และเกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุนการรักษาพยาบาลลงได้

ด้าน นพ.พลวรรธน์ วิทูลกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า H4U เป็นแอปพลิเคชันที่ทำการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการด้านการแพทย์และข้อมูลสุขภาพกับระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยใช้หลักการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน HIS Gateway ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศตามแนวทาง Cyber Security ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) ของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน จะให้ประชาชนเป็นผู้บันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเพื่อเก็บประวัติด้านต่าง ๆ และการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ เช่น สถานพยาบาล สมุดสุขภาพครอบครัว ประวัติวัคซีน การจองคิวออนไลน์เพื่อพบแพทย์ในสถานพยาบาล ส่วนหน้าจอแสดงผลมีเมนูแสดง PHR ได้แก่ โรคประจำตัว ค่า BMI ค่าความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ผลการตรวจ Lab ผลการวินิจฉัยโรค ประวัติการได้รับวัคซีน ข้อมูลเพื่อการส่งต่อ การนัดหมายแพทย์ และแบบประเมินเบื้องต้นคัดกรองซึมเศร้า และในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อกับระบบหมอครอบครัว หมอประจำตัว สามารถปรึกษาผ่านระบบ Chat ได้โดยตรง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการ ลดความแออัดในการรอรับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ผลักดันให้เกิด แอปพลิเคชัน H4U และมอบป้าย H4U Ready ให้แก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อติดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่า โรงพยาบาลพร้อมแล้วที่จะให้ประชาชนได้ใช้ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลผ่าน H4U