ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกฯ เป็นประธานประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด อนุมัติปรับแผนสร้างอาคาร รพ.เพชรบูรณ์และ รพ.หล่มสักมาดำเนินการในปี 63 พร้อมเห็นชอบให้ สธ.พัฒนาศักยภาพ รพ.ใน จ.เลย ยกระดับบริการผ่าตัดและลดความแออัด

วันนี้ (18 กันยายน 2561) เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1-กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอขอรับการสนับสนุนที่สำคัญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข มีดังนี้

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่ประชุมเห็นชอบเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอาคารผ่าตัดรักษา โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และอาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลหล่มสัก โดยปรับแผนมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการบริการสุขภาพโรงพยาบาลในจังหวัดเลย (โรงพยาบาลเลย, โรงพยาบาลวังสะพุง) เพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขด้านการให้บริการผ่าตัดและลดความแออัดในโรงพยาบาล