ประณามมติ ครม.อัปยศ อนุมัติ กม.ตั้งซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพชาติ กินรวบทำ 30 บาทอนาถา

Fri, 2018-10-12 14:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บอร์ดหลักประกันสุขภาพตัวแทนประชาชนประณามมติ ครม.อนุมัติตามที่ สธ.เสนอกฎหมายตั้งซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพชาติ ให้อำนาจข้าราชการชี้ขาด ตัดขาดการมีส่วนร่วมประชาชน มีตัวแทนประชาชนแค่ 3 จากกรรมการ 45 คน ชี้เป็นจุดเริ่มต้นทำลายระบบ 30 บาทของประชาชน กลายเป็นระบบอนาถา บังคับร่วมจ่าย

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (10 ต.ค.61) เป็นมติที่อัปยศและน่าผิดหวังที่สุดที่ยังคงดึงดันอนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอ ทั้งที่ขั้นตอนการสอบถามความเห็นจากหลายหน่วยงานก็ทักท้วงในเรื่องของความซับซ้อนกับคณะกรรมการที่มีอยู่ และแม้กระทั่งตั้งข้อสังเกตว่า ยังไม่มีความชัดเจนว่า การมีกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร

ขณะที่มาตรา 3 ของ พ.ร.บ.นี้ระบุว่า นโยบายด้านระบบสุขภาพใด ขัดหรือแย้งกับนโยบายด้านระบบสุขภาพตาม พ.ร.บ.นี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ทั้งๆ ที่ ปราศจากการมีส่วนร่วม การมีกฎหมายฉบับนี้ประชาชนไม่มีประโยชน์ใดๆ เพิ่มขึ้น มีแต่จะถูกลิดรอนสิทธิ ระบบหลักประกันสุขภาพจะได้รับผลกระทบมาก ประชาชนต้องช่วยกันหยุด ไม่เช่นนั้น ระบบ 30 บาทหรือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของประชาชนที่ได้มาจากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย จากที่เคยเป็นสิทธิจะถูกทำให้กลายเป็นระบบอนาถา ถูกบังคับให้ร่วมจ่ายเมื่อป่วย เพราะคนกลุ่มนี้พูดตลอดเวลาว่า 30 บาทคือภาระประเทศ แต่สวัสดิการของข้าราชการไม่เคยเป็นภาระสำหรับพวกเขา

นางสาวกรรณิการ์ กล่าวต่อว่า ภาคประชาชนคัดค้านกฎหมายคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาตินี้มาโดยตลอด แต่รัฐบาลที่ข้าราชการเป็นใหญ่นี้ไม่เคยสนใจรับฟังประชาชน กระบวนการรับฟังความเห็นที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้จัดขึ้นก็ทำแค่เป็นพิธีกรรมเท่านั้น ครม.ยังอนุมัติร่างกฎหมายนี้ที่มีเป้าหมายเป็นซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพชาติ ยึดอำนาจและกินรวบทุกบอร์ดสุขภาพ ซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพที่ สธ.ผลักดัน เป็นการยึดอำนาจคืนจากประชาชน และให้ข้าราชการเป็นผู้กินรวบและชี้ขาดทุกอย่าง โครงสร้างคณะกรรมการมี 45 คน มีประชาชนอยู่ในนี้แค่ 3 คน ที่เหลือเป็นข้าราชการ วิชาชีพทางการแพทย์ มีแม้กระทั่งสภาอุตสาหกรรม และสภาหอการค้า และกลาโหม ถามว่าเอากลุ่มนี้เข้ามาเขาก็ต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง ไม่ได้พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม

“ที่สำคัญคือ กรรมการในสภาหอการค้าที่กระทรวงสาธารณสุขเลือกไปเป็นกรรมการนั้นมีตัวแทนจากสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์หรือพรีม่าอยู่ด้วย สมาคมนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทยาข้ามชาติ และที่ผ่านมามีบทบาทในการคัดค้านนโยบายด้านสุขภาพต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมาตลอด ไปดูได้เลยในการประชุมต่างๆ ทั้งสมัชชาสุขภาพ ทั้งเรื่องเขตการค้าเสรี ตัวแทนจากพรีม่าจะพิทักษ์ผลประโยชน์บริษัทยาอย่างเข้มแข็ง และลิดรอนสิทธิประชาชนมาตลอด แต่คนแบบนี้กระทรวงสาธารณสุขกลับเลือกไปเป็นกรรมนโยบายสุขภาพชาติที่มีเป้าหมายยึดอำนาจและกินรวบทุกบอร์ด และ ครม.ยังบ้าจี้อนุมัติกฎหมายฉบับนี้ไปได้”

นางสาวกรรณิการ์ กล่าวว่า การที่ ครม.เห็นชอบเท่ากับว่ารัฐบาลนี้จ้องทำลายและจะยกเลิก 30 บาท เหมือนความพยายามที่เคยทำมาตลอดตั้งแต่มาเป็นรัฐบาล ซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพของ สธ.นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายระบบ 30 บาทของประชาชน พรรคการเมืองไหนที่ประกาศว่าจะยกเลิกซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพของคสช.ประชาชนจะเลือกพรรคนั้น เพราะเราไม่ต้องการให้บอร์ดชุดนี้มาทำลายสิทธิ 30 บาทของประชาชน

Comments

Submitted by คูว่าแล้ว... on
copyจากCommentเมื่อวาน..... ดู ๆ แล้วก็น่าจะเป็นได้แค่คณะกรรมการเสือกระดาษตัวใหม่อีกหนึ่งชุดแค่นั้นเอง เช่นเดียวกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ในปัจจุบัน หรือเช่นเดียวกับคณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่ถูกตั้งมาครบหนึ่งปีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 หากกลุ่มพวกเครือข่ายตระกูลเสือนอนกินไม่สั่งให้ทำหรือไม่ยอมให้ทำ ก็คงไม่มีใครหน้าไหนกล้าแตะกล้าทุบโต๊ะให้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาปฏิรูประบบสุขภาพหรือระบบสาธารณสุขไทยได้หรอกครับ https://www.hfocus.org/content/2018/10/16439#comments

Submitted by ดู...ซุปเปอร์บอ... on
องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)........ องค์ประกอบ........... 1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ.......... 2. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รองประธานกรรมการ......... 3. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) กรรมการ....... 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรรมการ....... 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ........ 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ......... 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหการณ์ กรรมการ........ 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการ......... 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ........ 10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการ......... 11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ......... 12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ......... 13. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ......... 14. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ......... 15. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ......... 16. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ.......... 17. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา กรรมการ.......... 18. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ........ 19. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ........... 20. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ........ อำนาจหน้าที่.......... 1. เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ........ 2. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารพัฒนาพลังงานของประเทศ........ 3. ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน......... 4. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ.......... 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย....... (มีกรรมการภาคอ้างประชาชนได้เข้าร่วมบ้างไหมครับ ?) http://www.eppo.go.th/index.php/th/committees-subcommittees/committees

Add new comment