ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หมออนามัยรวมพลังภาคี ชวนทำดีเลิกบุหรี่ 3 ล้านคน สร้างอานิสงค์กับคนทั้งประเทศ แนะใช้ คกก.เขตสุขภาพประชาชน (กขป.) ร่วมหนุนเสริมพลังทำงาน เพื่อชีวิตคนไทยปลอดภัยจากบุหรี่

นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกาย 2561 ที่โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1-3 จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานชวนคนเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคนในเวลา 3 ปี (ปี 2559 – 2562)

นพ.ปิยะ กล่าวว่า การทำโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน อยากชวนให้ทุกคนนึกถึงชื่อโครงการฯ จะรู้สึกมีแรงขับเคลื่อน มีพลังใจเพิ่ม เพราะคำมีว่าเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งเป็นการร่วมทำความดี ทำเพื่อองค์ราชันที่ทุกคนรัก จะทำให้รู้สึกว่าการทำงานมีคุณค่าและทำให้ประสบผลสำเร็จได้เร็วขึ้น ถึงแม้ว่าการทำงานจะค่อนข้างยาก เพราะบางคนติดแล้วเลิกยาก มักโต้แย้งว่าไม่ต้องมายุ่ง เจ็บป่วยเป็นเรื่องส่วนตัว แต่คำว่าเรื่องส่วนตัวนั้นกลับทำร้ายคนรอบข้าง ครอบครัว ชุมชน ส่งผลกระทบเดือดร้อนทุกข์ใจ สิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียทรัพยากรที่เป็นของส่วนรวมและมีอย่างจำกัดไปด้วย ไม่สามารถนำไปดูแลรักษาคนอื่นได้อย่างเต็มที่ เมื่อเจ็บป่วยต้องรักษา สุดท้ายต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นอีกมากมายมหาศาล

“หากโครงการนี้สำเร็จ ประโยชน์และอานิสงค์ไม่ใช่เพียงแค่ 3 ล้านคน แต่จะเกิดกับคน 60 ล้านคนทั้งประเทศ เชื่อมั่นว่าความสำเร็จต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพราะคนที่เข้าร่วมโครงการและคนทำงานชวนคนเลิกบุหรี่ ทำอย่างตั้งใจ และหมออนามัย คือพลังสำคัญ เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ต้องดูแลสุขภาพประชาชน เชื่อว่าไม่ยากมากเกินความสามารถ ความตั้งใจ และการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องจะช่วยผลักดันให้เป็นผลสำเร็จอย่างแน่นอน” นพ.ปิยะ กล่าว

ทั้งนี้เครื่องมือที่จะช่วยทำให้โครงการไปสู่ความสำเร็จและทรงพลัง นอกเหนือการมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แล้ว ยังมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนทุกภาคส่วน ในการนำปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชนเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา มีองค์ประกอบที่ไม่ใช่สาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นตัวแทนมาจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนกันในทุกมิติ สามารถเข้าไปประสานเชื่อมโยงทำงานร่วมกันได้ และถึงแม้ว่าเวลาอันใกล้นี้โครงการฯจะครบ 3 ปีก็ตาม แต่การทำงานจะไม่หยุดลงแค่นี้ จะยังคงทำอย่างต่อเนื่อง สร้างเป้าหมายใหม่เพื่อให้ประเทศไทยปลอดภัยจากพิษภัยบุหรี่โดยเร็ว

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการฯในเขตสุขภาพ 1-12 ที่ผ่านมารวม 4 ภาค 5 ครั้ง ได้แก่ ภาคอีสาน จ.บุรีรัมย์และ จ.ขอนแก่น ภาคกลาง จ.นนทบุรี ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราชและ ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก พบว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากรสาธารณสุขร่วมประชุมมากกว่า 90% ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความเข้าใจกระบวนการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้งานในทุกระดับมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกันทำงาน สร้างสุขภาพ ที่เป็นรากฐานสร้างนำซ่อม ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศที่จะทำให้คนเลิกสูบบุหรี่และมีสุขภาวะที่ดีตลอดไป