ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมทีมแพทย์ พยาบาล ชุดสกาย ดอกเตอร์ (sky doctor) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กชายอายุ 3 เดือน มีอาการไข้สูง หายใจหอบเหนื่อยรุนแรงส่งรักษาต่อโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ปลอดภัย

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมทีมแพทย์และพยาบาลชุดสกาย ดอกเตอร์ (sky doctor) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ให้การช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยเด็กชายอายุ 3 เดือน มีอาการไข้สูง หายใจหอบเหนื่อย ตัวเขียว ได้รับการรักษาเบื้องต้นที่สุขศาลาพระราชทานบ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก หลังพ่นยาแล้วยังหอบเหนื่อยมาก อาการไม่ดีขึ้น ไม่สามารถเปิดเส้นเลือดให้ยาและน้ำเกลือได้

โดยได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ให้ช่วยลำเลียงผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ เนื่องจากหากเดินทางด้วยรถพยาบาลจากสุขศาลาพระราชทานบ้านแม่จันทะทางรถยนต์มาที่ โรงพยาบาลอุ้มผาง ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8 -13 ชั่วโมง เพื่อมารักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สอด ผู้ป่วยสัญญาณชีพไม่คงที่ มีไข้สูง ตัวเขียว และหอบเหนื่อยรุนแรงมาก

ในการดำเนินการครั้งนี้ นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.) ซึ่งเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้ประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยบินกองกำลังนเรศวร นักบิน พ.ท.ทรงพล ฆ้องทอง และ ร.ท.ทรงสินธุ์ นามดี ช่างเครื่อง จ.ส.อ.สนธิชัย แสงฉาย และ จ.ส.อ.ปัญญา มาพร นำเฮลิคอปเตอร์ พาทีมสกาย ดอกเตอร์ ประกอบด้วย พญ.กัญจนี วชิรรังสิมันตุ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, พญ.ศิวนาฏ พีระเชื้อ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, น.ส.ชลาลัย เขียวสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และ น.ส.จิรนันท์ จันสุปิน เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ไปรับผู้ป่วยต่อจากทีมเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทานบ้านแม่จันทะ แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ พ่นยาขยายหลอดลม ให้สารน้ำ ให้ออกซิเจน จนอาการคงที่จากนั้น ได้นำส่งต่อยังโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อรักษากับกุมารแพทย์และใช้เครื่องช่วยหายใจต่อภายในเวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้ง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย