ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช.เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ แทน 4 กรรมการเดิมที่ลาออก เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบ เผย “หมอเจษฎา” อดีตปลัด สธ.นั่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์

ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ – เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวาระการคัดเลือกกรรมการ สปสช.ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้าน เพื่อทำหน้าที่แทนกรรมการที่ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้ โดยมีการนำเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมและให้กรรมการ สปสช.ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 21 คน รวมทั้งประธานได้ลงคะแนนคัดเลือก ซึ่งได้รายชื่อกรรมการ สปสช. ดังนี้

1.นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2.พล.อ.เอกจิต ช่างหล่อ อดีต ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี เป็นกรรมการ สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก

3.นางดวงตา ตันโช ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง

และ 4.นางสมศรี วัฒนไพศาล อธิบดีอัยการภาค 7 เป็นกรรมการ สปสช. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ซึ่งขั้นตอนจากนี้ สปสช.จะนำรายชื่อที่ได้เสนอ ครม.เพื่อเห็นชอบต่อไป โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้การประชุมบอร์ด สปสช.ครั้งหน้าดำเนินไปโดยสมบูรณ์

ทั้งนี้ก่อนหน้าการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมยังได้รับแจ้งกรรมการ สปสช.ที่ลาออกเพิ่มเติม คือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ สปสช.ในส่วนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีภารกิจการบริหาราชการกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม โดยได้มอบให้ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ สปสช.แทน

นอกจากนี้สภาเภสัชกรรมยังได้ทำหนังสือแจ้งมายัง สปสช. ระบุว่า คณะกรรมการเภสัชกรรม วาระที่ 8 จะหมดวาระการดำลงตำแหน่งในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นี้ ดังนั้น ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม และ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ จึงลาออกจากการเป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมในคณะกรรมการ สปสช. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยสภาเภสัชกรรมจะส่งรายชื่อผู้แทนมายัง สปสช.ต่อไป พร้อมมีรายงานเพิ่มเติมว่า กรรมการ สปสช.ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเดิมเป็น นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน แต่ได้ทำหนังสือเปลี่ยนตัวเป็น นพ.สวัสดิ์ เถกิงเดช ผอ.รพ.แพทย์ปัญญา แทน