แนะผู้ป่วย ‘บัตรทอง’ ร้องเรียนขอคืนเงิน หากถูก รพ.เก็บค่ารักษานอกเวลาราชการ

กก.ควบคุมคุณภาพฯ สปสช. ชี้ โรงพยาบาลไม่มีอำนาจเก็บค่ารักษาบริการนอกเวลาราชการจากผู้ป่วยบัตรทอง เหตุไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับให้ดำเนินการได้ แนะหากถูกเก็บเงินให้ร้องเรียนมายังคณะกรรมการฯ ยืนยันโรงพยาบาลต้องชดใช้พร้อมดอกเบี้ยสถานเดียว

น.ส.สุภัทรา นาคะผิว

น.ส.สุภัทรา นาคะผิว กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดๆ รองรับการดำเนินการดังกล่าว ฉะนั้นหากโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจริงก็เท่ากับเป็นการลิดรอนสิทธิผู้ป่วย

“กรณีที่โรงพยาบาลขึ้นป้ายว่าหากเข้ารับการรักษานอกเวลาราชการจะถูกเก็บค่ารักษาพยาบาล 100 บาท หรือเท่าไรก็ตามนั้น หากผู้ป่วยร้องเรียนมายังคณะกรรมการควบคุมฯ สปสช. เราก็จะวินิจฉัยว่าโรงพยาบาลต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้ผู้ป่วยด้วย นั่นเพราะโรงพยาบาลไม่มีสิทธิเก็บเงินจากผู้ป่วยบัตรทองในทุกๆ กรณี” น.ส.สุภัทรา กล่าว

น.ส.สุภัทรา กล่าวว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้ให้สิทธิผู้ป่วยบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิทั้งในกรณีฉุกเฉิน กรณีที่มีความจำเป็น ตลอดจนกรณีอื่นๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการ และหากพิจารณาตามประกาศของบอร์ด สปสช.ก็จะพบว่าไม่ได้มีข้อใดที่เปิดช่องให้โรงพยาบาลเก็บเงินจากผู้ป่วยบัตรทองได้ เว้นแต่ให้สามารถร่วมจ่าย 30 บาทได้ตามความสมัครใจของผู้ป่วยเท่านั้น ดังนั้นยืนยันว่าโรงพยาบาลไม่สามารถเก็บเงินผู้ป่วยบัตรทองได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้แต่อย่างใด

“ส่วนตัวคิดว่าหากจะประนีประนอม โรงพยาบาลสามารถเปิดเป็นเคาน์เตอร์หรือคลินิกพิเศษแยกออกมาได้ กล่าวคือเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยบัตรทองว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงิน คือควรจะทำเป็นทางเลือก ไม่ใช่บังคับ” น.ส.สุภัทรา กล่าว

น.ส.สุภัทรา ย้ำอีกว่า แนวคิดการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาทำการของ สธ.นั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ และ สปสช.ก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรไปก้าวล่วงหรือไปสั่งห้ามไม่ให้หน่วยบริการจัดบริการได้ ดังนั้นประเด็นจึงอยู่ที่การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวจะต้องแยกออกไปให้ชัด คือจะเปิดคลินิกพิเศษก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องเปิดเคาน์เตอร์สำหรับผู้ป่วยบัตรทองด้วย โดยผู้ป่วยจะเลือกใช้สิทธิบัตรทองหรือจะรับการรักษาในคลินิกพิเศษก็เป็นการตัดสินใจของผู้ป่วยเอง

“ถ้าโรงพยาบาลขึ้นป้ายเก็บค่าบริการนอกเวลาทำการ แล้วผู้ป่วยมาร้องว่าถูกเรียกเก็บเงิน คณะกรรมการควบคุมฯ มีทางเดียวก็คือต้องสั่งให้โรงพยาบาลคืนเงิน นั่นเพราะต้องเข้าใจด้วยว่ากฎหมายให้สิทธิผู้ป่วยบัตรทองใช้สิทธิรับบริการในกรณีที่จำเป็นด้วย เช่น ถ้าผู้ป่วยยืนยันว่าไม่สามารถเข้ารับบริการในเวลาราชการได้ เนื่องจากติดภารกิจต้องทำงาน มีเวลามารับบริการได้แค่หลังเวลาเลิกงานเท่านั้น เขาก็มีสิทธิมาได้ โดยไม่มีกฎหมายใดห้ามไม่ให้เขามา” น.ส.สุภัทรา กล่าว

น.ส.สุภัทรา ระบุอีกว่า เมื่อผู้ป่วยมีความจำเป็น ก็เป็นเรื่องของเขาที่จะอธิบายความจำเป็นนั้นๆ ว่าเหตุใดต้องมารับบริการนอกเวลาราชการ แต่ถ้าต้องการที่จะเก็บค่ารักษาจริงๆ ทางบอร์ด สปสช.ก็ต้องออกมาเป็นประกาศให้ชัดเจนว่าสามารถให้ดำเนินการได้ ซึ่งหากออกประกาศมาแล้วทางคณะกรรมการควบคุมฯ ก็ต้องปฏิบัติตาม แต่ ณ วันนี้ยังไม่มีประกาศใดๆ ให้อำนาจ หากมีคนร้องเข้ามา เราก็ต้องสั่งให้คืนเงิน เพราะการดำเนินการของหน่วยพยาบาลจะเข้ามาตรา 59 คือเรียกเก็บเงินในกรณีที่ไม่มีสิทธิเรียกเก็บ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

แจง กรณี รพ.แยกรักษาไม่ฉุกเฉินนอกเวลา ถือเป็นทางเลือกให้ ปชช. แต่สิทธิบัตรทองยังอยู่

สธ.ยืนยัน โรงพยาบาลเก็บค่าบริการนอกเวลาราชการได้

สรุปสิทธิบัตรทองเข้า ER นอกเวลาไม่เสียเงิน แต่ต้องคิดว่าฉุกเฉินจริง และให้คิวอาการหนักก่อน

Comments

โลกสวย • 2019-01-03, 17:34
ก็ดีครับ โรงพยาบาลรัฐก็คงต้องปิดการให้บริการคลินิกพิเศษตรวจรักษาโรคผู้ป่วยทั่วไปบัตรทองที่ไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ......ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น.....ผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินและผู้ป่วยทั่วไปสิทธิบัตรทองถ้าหากจะรอตรวจที่ห้องฉุกเฉินให้ได้ตามสิทธิบัตรทองก็ต้องรอกันไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง https://www.hfocus.org/content/2017/07/14206 .....รอไม่ได้รอไม่ไหวก็ให้ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชน.....ไม่ต้องจ่าย 100 บาทให้แก่ รพ.รัฐ แต่ไปจ่ายมากกว่าพันบาทให้แก่โรงพยาบาลเอกชนแทน
เยสสสปร้าาาา • 2019-01-03, 21:43
เห็นด้วยนะครับ​ งั้นให้อีมนุดป้ามาตรวจคนไข้​นอกเวลากะผมไหมครับ
MaxZ • 2019-01-03, 18:06
งั้นก็ช่วยจ้างบุคลากร มาเปิด opd นอกเวลาบัตรทอง 24 ชม.นะครับ อย่ามาเบียดเบียนห้องฉุกเฉิน ที่ซึ่งควรตรวจแต่เคสฉุกเฉิน.. ถ้ายังไม่แก้ไข ขอให้ซักวัน คุณต้องมานั่งรอตรวจไข้หวัดที่ห้องฉุกเฉิน 10 ชั่วโมง สาธุ
Mm • 2019-01-03, 18:11
ปัญญาอ่อนกันเสียจริง.. นั่งอยู่บนหอคอย แล้วก็คอยบังคับนู่นนี่ แทนที่จะช่วยกันหาทางออกให้รพ. ทุกวันนี้คนไข้ไม่ฉุกเฉิน มาตรวจเบียดเบียนคนไข้ฉุกเฉินในรพ.เกินครึ่ง แต่ไม่มีใครคิดจะแก้ปัญหา ก็ปล่อยให้งานมันล้น ปล่อยให้เบียดเบียนคนๆข้ฉุกเฉินต่อไป.. พอมีรพ.ที่คิดจะแก้ไข ก็ยังเสือกจะมากดดันว่าห้ามทำๆๆ.. ขอให้คนในครอบครัวคุณ โดนบ้างก็แล้วกัน สักวันนึงคนไข้ฉุกเฉินจะต้องตายเพิ่มขึ้น เพราะมัวแต่มาใช้บุคลากรนอกเวลา มาตรวจไข้หวัดบ้าบอแบบนี้ ขอให้เจริญเถอะ ประเทศไทย
หมอบ้านนอก • 2019-01-03, 18:24
เมื่อไหร่คนที่ไม่เคยมาสุมผัสการทำงานจริงๆ จะทราบถึงข้อจำกัดที่มันมีมานานมาก หรือทราบแต่ไม่สนใจ ขอแค่ออกนโยบายมากดขี่คนทำงานเท่านั้นเองหรอครับ ทุกวันนี้นอกเวบาส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ไม่ฉุกเฉินแทบทั้งนั้น เพราะมาในเวลากลัวรอนาน มานอกเวลาได้ตรวจไวดี แต่ถ้ามีเคสฉุกเฉินเข้ามา ต้องรอตรวจนาน ก็มาบ่นมาฟ้องโรงพยาบาลอีก ในโรงพยาบาลใหญ่ๆยังพอแยกโอพีดีนอกเวลาได้ แต่โรงพยาบาลเล็กๆ มีหมอสองคนจะให้ทำไงดี ทำงานทุกวันไม่ต้องมีวันหยุดไปเลยมะ
กวย • 2019-01-03, 18:26
ควย
สสสสสส • 2019-01-03, 18:55
งั้นค่าจ้างแพทย์นอกเวลา สปสชจ่ายด้วยมั้ย ก็ดีนะ ตั้งไปเลย นอกเวลาบัตรทอง นอกเวลาปกส นอกเวลาจ่ายตรง แยกกันไปเลย แต่กองทุนใครคนนั้นก็จ่ายค้าจ้างแพทย์+ บุคลากรที่เหลือแยกกันด้วยจ้ะ
คนทำงาน • 2019-01-03, 19:25
สุดยอดแนวคิดเลยครับท่าน คิดได้ไงกับระบบแบบนี้ เห้อ ไปหมดแล้วสมงสมองความคิด สงสัยนั่งทำงานแต่งานวิจัย พวกวิชาการไม่เคยลงมาสัมผัสกับหน้างานบริการเลย พวกบ้าทฤษฎี ปวดหัวจริงกับความคิดพวกจบสูงๆ แต่ไม่เคยลงมาปฏิบัติหน้างานดูว่ายังไงบ้าง พวกคุณกำลังเล่นอะไรกันอยู่
หมอ • 2019-01-03, 19:27
ลงมาทำงานมั้ยคะ จะได้รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดไหน เสียใจ ระบบการศึกษาไทย ที่ไม่ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับเด็กว่าแย่แล้ว คนสาธารณสุขทำร้ายกันเอง แย่กว่าค่ะ
คนทำงาน • 2019-01-03, 20:07
ทุกวันนี้ก็แย่เกินจะทนอยู่แล้ว พยาบาลทำงานเกินหน้าที่ไปมาก หมอที่ยังทนอยู่ในระบบราชการก็คุณภาพชีวิตแย่ลงทุกวัน มีระเบียบไหมว่าต้องทำงานมากขนาดนี้ ระเบียบด้านที่จะช่วยคุณภาพชีวิตของบุคคลากรทางสาธารณะสุข ไม่ให้ทำงานเกินเท่านั้นเท่านี้ ต่อสัปดาห์ ออกมาพูดแต่ละอย่าง อยากเอาเท้าถีบหน้า
mol • 2019-01-03, 20:16
พวกที่เม้นแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกหาเงินกับคนป่วย นอกจากจะไม่คิดถึงความลำบากของคนอื่น ยังคิดถึงแต่ความสบายของตัวเอง การศึกษาสูงไม่ช่วยให้จริยธรรมสูงขึ้นเลย ค่าเรียนแพงคิดแต่จะคืนทุน คืนความชิ-หายให้กับสังคม
Anonymous • 2019-01-03, 20:22
ก็คนที่มานอกเวลาก็คือพวกเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละ มักง่าย ในเวลาก็มีก็มาสิ จะมาเบียดบังห้องฉุกเฉินทำไม
พวกไม่ช่วยอย่าป... • 2019-01-03, 20:33
พวกมรึงต่างหากคือคนที่ทำสังคมชิพหาย ไม่ฉุกเฉินแต่เสรือกมาห้องฉุกเฉิน ทำให้ต้องเสียเวลามาดูพวกมรึง แทนที่จะเอาเวลาไปทุ่มให้คนไข้ฉุกเฉิน โถ บัตรทองให้มาปีละสองพันกว่าบาทต่อคน มรึงใช้เกินมรึงจ่ายรัฐคืนทุกบาททุกสตางค์ไหมล่ะ
รำคาญพวกเอาแต่ได้ • 2019-01-03, 20:35
เค้าใช้ทุนหมดก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมแล้ว จะมาทวงส้นตรีนอะไรอีก ทีพวกมึงใช้ค่ารักษาเกินจำนวนเงินงบบัตรทองที่เค้าให้มารายหัวต่อปี พวกมรึงก็เป็นหนี้สังคมเหมือนกันไม่สำเหนียกบ้างเหรอ???
ควาย • 2019-01-03, 21:02
มึงนั่นแหละไม่คิดถึงความลำบากคนอื่น โง่ขนาดนี้ เป็นกรูไม่กล้ามีชีวิตอยู่ละ
สงครามล้างโลก • 2019-01-03, 20:18
ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็ได้มั้ง ดีแต่สั่งทำโน่นทำนี้ คนสั่งมันนั้งหน้ากระดาษ แต่คนทำน่ะเหนื่อยน่ะ มานั่งทำเองมะ แล้วจะมาบอกต้องมีคุณภาพ ไม่มีก็ไม่ต้องจ่าย เขาไม่ใจร้ายไปขูดเลือดจากปูหรอกเน่อะ ให้คนทำงานไม่ได้ให้ควายทำงาน ไม่ได้กินหญ้า แต่กินข้าวจ๊ะ
ปาริฉัตร • 2019-01-03, 20:20
แล้วเคสไม่ฉุกเฉินนอกเวลาให้ใครตรวจ อย่ามาเข้าห้องฉุกเฉินน่ะ เจอนั่งรอจน opd วันถัดไปเปิดแน่
อืม • 2019-01-03, 21:16
สุภัทรา นาคะผิว เน้อะ จะจำชื่อนี้ไว้ มาตรวจ รพ.เมื่อไหร่จะไปขอลายเซนตนะ โดนบังคับมาพูดในเรื่องโง่ๆ ถ้าไม่เห็นด้วยก้หุบปากไปเถอะครับ อย่าเอาตัวเข้าแลกเลย ไม่คุ้ม ถ้าคุณคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเอง ก้ขอบอกเลยว่าคุณชั่วมาก ชั่วช้าด้วย ขูดรีดรพ.ต่างๆไม่พอ ยังมาแนะแนวคิดเฮงซวยให้สังคมอีก หมอก็ไม่ได้เป็น วันๆมึงทำงานอะไรบ้างวะ ในสปสช ดูความคิดมึงแล้ว คิดภาพไม่ออกเลย รพต่างๆทั่วประเทศทำตามนโยบายคนแบบนี้มันจะเจริญได้ไง ลาออกเถอะนะ ขอร้อง ถือว่าเห็นแก่ระบบสาสุขไทยนะ แค่นี้ก่อนขี้เกียจพิมพ์
กรธัช • 2019-01-04, 14:35
คนทำงาน สปสช และกรรมการ ใช้บัตรทองฟรีทุกโรงเรียนแพทย์ทั่วไทย และรักษาในห้องวีไอพีครับ
Anonymous • 2019-01-04, 03:26
คนออกนโยบายนั่งเทืยนลอยอยู่บนฟ้า แล้วก็กำหนดลงมาไม่สนใจคนปฎิบัติ ไม่เสียใจเลย ที่ตัดสินใจลาออกมาจากระบบสาธารณสุขไทย สงสารเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ต้องทนทำกันต่อไป
กรธัช • 2019-01-04, 14:33
การเก็บค่าตรวจนอกเวลา คือป้องปรามคนไข้มาขอยาประจำตัวในช่วงที่หมอพยาบาลควรเอาเวลานั้นไปใส่ใจคนไข้ฉุกเฉิน ที่เขาอดรนทนไม่ได้ต้องทำแบบนี้ เพราะที่ผ่านมาปล่อยให้คนไข้ไม่ฉุกเฉินทำคนไข้ฉุกเฉินรักษาไม่ทันจนตายไปนับไม่ถ้วนแล้ว วิธีนี้ แยกง่ายสุด ในญี่ปุ่นก็ทำ อยากฟรีทุกบาท ให้มาในเวลาราชการ
Jacky • 2019-01-04, 15:36
คุณรู้อยู่แล้วว่า งานบริการด้านนี้มันลำบาก แม้แต่ตอนเรียนก็รู้ พอจบมาได้งานทำใน หน่วยงานรัฐ เสือกบ่นกันอีก ว่างานเยอะ กุงงมาก? ลาออกสิครับ หางานใหม่ คนที่เขาทำงานโรงงานกันเขาก็ทำกันแบบนี้ ไม่พอใจ ก็ออก หางานไหม่ รึจะไปทำ อาชีพอะไรก็ได้
กรธัช • 2019-01-04, 16:00
ที่ผ่านมามันแยกคนไข้ฉุกเฉินกับไม่ฉุกเฉินไม่ได้ เพราะทุกคนอ้างเลิกงาน เพิ่งว่างมา สุดท้ายคนไข้ฉุกเฉินต้องต่อคิวและตายไปต่อหน้าคนทำงาน เพราะจะยกมือแซงคิวคนมาขอยาระบายไม่ได้ เจอมากะตัว คนขอยาระบายแก้ท้องผูกแม่งด่าโวยวายจะร้องเรียนและมีคนตายจริงเพราะมันจริงๆ
สวย • 2019-01-05, 09:50
เค้าลาออกกันไปเยอะละครับ สังเกตุสิไปโรงพยาบาลหมอหน้าใหม่ตลอด ทำงานโรงงานน่าจะเข้าใจนะ โงงานโดนหัวหน้าโดนกดดันบ้าง โดนบังคับให้ทำโอทีบ้าง แอบโกหกหัวหน้าบ้างว่าป่วย ทั้งๆ ที่ความจริงคืออยากพักกับครอบครัว มันก็เหมือนกันแหละครับเพราะเราเป็นคนเหมือนกัน
เห็นด้วยกับ สปสช. ครับ รพ.ไม่มีสิทธิเก็บค่ารักษาพยาบาลนอกเวลาราชการเพิ่ม >> ควรจะปิด opd นอกเวลาซะถ้าทำไม่ได้! ER ก็ห้ามปฏิเสธคนไข้ครับ ไข้หวัดมานอกเวลาก็ต้องรักษาครับ เรียงคิวกันเลยครับใครมาก่อนต้องได้ตรวจก่อนครับไม่มีเส้นสาย ศักยภาพมีเท่าไรตามงบที่ได้มาจากสปสช.ได้เท่าไรก็รักษาไปเท่าที่มีงบที่รพฺได้มาครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ
ขอให้โลกแตกเร็วๆ • 2019-01-04, 21:06
ค่าเหล้าเป็นพันจ่ายได้ 110บาทมีปัญหา นี่แหละหมานุด
Anonymous • 2019-01-05, 00:16
ER ไม่ได้รักษาตามคิวอยู่แล้ว โง่ป้ะวะ?? ไปอ่านการรักษาในห้องฉุกเฉินใหม่นะ
แหม.. ผมเขียนประชดครับ ขำๆ :) จริงๆลองทำดูสักสองสามวันก็น่าจะดีนะครับ 55...
S. • 2019-01-08, 19:48
งั้นโรงพยาบาลผมก็ต้องปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา เพราะงบประมาณก็หามาจ้างบุคลากร, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, ค่าสาธารณูปโภค ก็ต้องใช้กับการเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา แต่ผู้ป่วยก็บอกว่า มาในเวลาไม่ได้ ไม่ว่าง มานอกเวลากันหมด เรียกเก็บก็ไม่ได้ รพ.ก็ขาดทุนเหมือนกัน แถมเป็นบัตรทองเป็นสิทธิ์ที่เรื่องมาก เข้า ER ได้ ถึงแม้ว่า Triage จะไม่ใช่สีแดง แถมที่ ER โดนร้องเรียนทุกวันนี้ก็เพราะว่าต้องรับพวกที่ไม่ใช่ Emergency ด้วย มันเกินไปนะ
Nalinrat Rujida... • 2019-09-05, 08:41
กระทรวงคิดจะพัฒนา หรือ เข้ามาอ่านเม้นบ้างไมคะ คือ งง ผู้สูงอายุ บ้านอยู่เขตบางซื่อ แต่สิทธิ์จ่ายไปแจ้งวัฒนะ การเดินทางไกล ถ้าจะอ้างว่า ผู้มาใช้บริการเต็ม คือ สาธารณะสุขแต่ละควร ก็ควรรองรับผู้อาศัยในเขตนั้นๆ ให้ได้

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน