ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ เตือนสติคนไทย งานบวชต้องแสวงหาบุญไม่ใช่บาป ช่วยกันดึงสติอย่าดึงให้สังคมตกต่ำ เอาการบวชมาย่ำยี ด้านเภสัชสงกรานต์ เผยผลสำรวจ ร้อยละ 79.3 ต้องการงานบุญปลอดเหล้า ชี้เร่งจัดระเบียบค่านิยมกันใหม่ก่อนถอยหลังลงคลองมากกว่านี้ เปิดใจเยาวชน-ชุมชนทำจริง ตั้งกฎเหล็กปลอดเหล้า สร้างปรากฎการณ์ปฏิรูปงานบุญ สร้างสรรค์ ไร้น้ำเมา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีเสวนา “บุญไม่เปื้อนบาป ถอนน้ำเมาจากงานบุญ” โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ กล่าวว่า ชาวพุทธมีแบบอย่างที่ทุกคนทราบกันนั้นคือ พระพุทธเจ้า ที่ตอนออกบวชในตอนกลางคืนมีเพียงแค่ 3 ชีวิต คือ นายฉันทะ ม้า และพระองค์ ไม่มีสิ่งอื่นใดมาแอบแฝงจากนี้เลย เพราะการบวช คือ ลด ละ เลิก ไปสู่ทางที่ประเสริฐ พบธรรม ไม่ใช่ไปหาเวรกรรม ไม่มีแบบอื่น มีเพียงแบบเดียวเท่านั้นคือแนวของพระพุทธเจ้า ที่แสวงหาบุญไม่ใช่แสวงหาบาป และได้พระธรรมคุ้มครอง เป็นผู้ฝึกปฏิบัติ ฝึกนิสัยที่ไม่ดีออกไป ดังที่ระบุว่า ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด

เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ กล่าวว่า การไปเติมเสริมพุทธศาสนา รูปแบบที่เหนือจากนั้นคือ สร้างขึ้นมาจากความคุ้นเคย สนุก กลายเป็นการรับบาป สำคัญกว่าการทำบุญ ทั้งที่บุญคือเพื่อนแท้ ซึ่งสังคมหรือพวกเราต้องช่วยกันตักเตือน อย่าทำบุญแลกบาป แต่ต้องตั้งอยู่บนสติ โดยที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นั้นเรามีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนงานบวช โดยเน้น หลักคือ 1.ระเบียบ 2.เรียบง่าย 3.ประหยัด 4.ทำแล้วเกิดประโยชน์ และ 5.ถูกต้องตามธรรมวินัย และเป็นการบวชเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้ง อุบาสก อุบาสิกา เดินตามพระพุทธเจ้า ไม่มีกิจอื่น ในวัดไม่มีดนตรี ไม่มีการเวียนโบสถ์ แต่เดินตรงเข้าโบสถ์ ไปหาพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการสร้างความสุขใจ ปลื้มใจ และมีส่วนร่วมกัน ที่เรียกว่า บวชแบบไม่ต้องโกนหัว ให้กับคนอื่นด้วย

“นี้คือแนวทางที่แตกต่างจากปัจจุบันที่เราเห็นกันในสังคม ซึ่งการบวชไม่ใช่การล้างผลาญทรัพย์ที่นำทรัพย์สินสมบัติที่สะสมมาทั้งชีวิตมาละละลายทั้งหมดในไม่กี่นาที และไม่ใช่การบวชสะสมทุน หวังจะหากำไรจากคนที่มาร่วมงาน ได้เงิน ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้ตัวเองเสียหายและยิ่งห่างจากศาสนา ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเอาการบวชมาย่ำยีให้ตระกูลเสียหาย สังคมตกต่ำ ซึ่งจะต้องทำแล้วให้ทุกคนสบายใจ ไม่ใช่สร้างความเสียหาย สร้างบาป และสิ่งสำคัญกว่านั้นคือ การไม่ให้มีอบายมุข เหล้ายาเข้าไปในงานบวช จนเหมือนปัจจุบันที่กลายเป็นเรื่องสนุกสนาน ในการแห่นาค จนไม่รู้ว่าไปสวรรค์หรือนรก” เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ กล่าว

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า จากข้อมูลที่เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นต่อการดื่มแอลกอฮอล์ในวัด โดยสำรวจประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน1,000 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ร้อยละ 73.4 เห็นด้วยว่าไม่ควรมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ เช่น งานบวช งานศพ เมื่อถามว่าเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีหรือไม่ กว่าร้อยละ 34.7 ระบุว่า เคยดื่มในงานบวช ร้อยละ 36.95 ระบุว่าเคยดื่มในงานทอดผ้าป่า กฐิน สำหรับเหตุผลที่งานบุญประเพณีต้องมีเหล้า ร้อยละ 30.9 มองว่าเพราะความสนุกสนาน ร้อยละ 27.2 เป็นการพบปะสังสรรค์ของคนในท้องถิ่น ร้อยละ 19.1 เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และร้อยละ 13 เป็นการแสดงความมีหน้ามีตาในสังคม ที่น่าห่วงคือ กลุ่มตัวอย่างกว่า 1 ใน 4 หรือ ร้อยละ 20.4 ไม่ทราบว่าดื่มเหล้าในวัดผิดกฎหมาย

“กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.3 เห็นด้วยว่า งานบุญประเพณี งานบวช งานศพ ต้องปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 91.1 ทราบข่าวกรณีคนเมาในงานบวชอาละวาดที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ซึ่งร้อยละ 78.1 มองว่าการดื่มเหล้าเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงดังกล่าว ซึ่งผลสำรวจสะท้อนชัดเจนว่าเราเน้นความสำราญกันจนเกินขอบเขตไปมาก ถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดระเบียบ-สร้างค่านิยมงานบวชงานบุญกันใหม่ ก่อนที่วัฒนธรรมประเพณีจะเสื่อมถอยไปมากกว่านี้ ความเชื่อผิดๆที่ว่างานบุญงานบวชต้องมีเหล้า ท้ายที่สุดนอกจากจะบาปแล้วยังกลายเป็นตราบาปเมื่อเกิดเรื่องขึ้นในสังคม ไม่เฉพาะต่อคนที่ดื่มและไปก่อเรื่องเท่านั้น แม้แต่พระ หรือเจ้าภาพจัดงาน ก็เดือดร้อนไปด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาคงต้องจริงจังในเรื่องนี้ ทั้งสำนักพุทธศาสนา กรมการศาสนา มหาเถรสมาคม ในการเข้มงวดกับกฎกติกา แค่ขอความร่วมมือคงไม่พอ ต้องนำกฎหมายที่มีอยู่มาเป็นเครื่องมือป้องกันแก้ไขด้วย” เภสัชกรสงกรานต์ กล่าว

นายวันชัย เหี้ยมหาญ แกนนำงานบวชปลอดเหล้า ตำบลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี กล่าวว่า ตำบลทุ่งหลวงเป็นชุมชนชาติพันธุ์ไทยทรงดำ มีการดื่มเหล้าประจำในวิถีชีวิตและพิธีกรรม เวลาจัดงานบวชแต่ละครั้งจะจัด 3 - 4 วัน ซึ่งค่าใช้จ่ายจะหมดไปกับค่าอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น วันเตรียมงานเลี้ยงเบียร์และเหล้าขาว วันละ 10-20 ลัง วันเลี้ยงฉลองนาค 30 ลัง วันแห่นาคเข้าโบสถ์ 10 ลัง ทำให้เกิดผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนคือ การทะเลาะวิวาท ยิ่งปัจจุบัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีกรีสูง รถแห่มีเสียงที่ดังและดนตรีมีจังหวะปลุกเร้า มีโคโยตี้เต้นยั่วยวน ทำให้เมาง่ายและเมามาก ทำให้การยั่วยุทางอารมณ์ ควบคุมสติได้ยากเกือบทุกครั้ง มีเหตุการณ์วัยรุ่นเมาและทะเลาะวิวาท ระหว่างพิธีแห่นาครอบโบสถ์จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ตำบลทุ่งหลวงปรับเปลี่ยนค่านิยมใหม่ พัฒนาการงานบวชให้เป็นงานปลอดเหล้า ลดจำนวนวันจัดงานเหลือเพียง 1 วัน ลดกิจกรรมลง เช่น การทำขวัญนาค ที่ต้องจ้างหมอขวัญในราคาแพง เปลี่ยนมาเป็นเทศน์สอนนาคโดยพระสงฆ์ และเปลี่ยนจากค่าหมอขวัญ เป็นชาวบ้านช่วยกันติดกัณฑ์เทศน์ ปรับการเลี้ยงโต๊ะจีน เป็นเลี้ยงอาหารพื้นบ้าน และเมนูอาหารจานเดียว ซึ่งคนในชุมชนยอมรับ การจัดงานบุญที่ไม่เปื้อนบาป ไม่มีเหล้ายาเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ไปสร้างความเสื่อมให้วัดและพุทธศาสนา ถือเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง

ขณะที่ นายเชาวลิต เนียมศร แกนนำเยาวชน กล่าวว่า ตนเองมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ในการบวชให้พ่อแม่ และในงานบวชจะต้องปลอดเหล้า นี้คือความตั้งใจที่อยู่ในหัวใจมาตลอด ประกอบกับตัวเองเป็นอาสาสมัครกู้ภัยด้วย จึงเห็นเคสอุบัติเหตุมากมายเกิดจากความเมาจนทำให้เกิดความสูญเสียมาเป็นจำนวนมากด้วยความตั้งใจแน่วแน่เอาจริง โดยการประกาศเลยว่า ถ้าใครกินเหล้า มีเหล้า เชิญออกไปข้างนอก เชาวลิต ซึ่งใช้วิธีการแบบเดียวกันกับงานแต่งของเขา คือ งานแต่งปลอดเหล้า แต่เขาบอกว่ามีความแตกต่างจากงานบวชเพราะเป็นเรื่องของครอบครัวฝ่ายหญิงด้วย ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม แต่เขาก็แสดงจุดยืนชัดเจน ด้วยการปักป้ายงานแต่งประกาศงานแต่งงดเหล้าก่อนมีงานเป็นเวลา 1 เดือน

“ผมอยากให้ทุกคนจริงจัง และจุดยืนของผม คืออะไรไม่ถูกต้อง ไม่ทำ อย่างน้อยนี้คือปฏิบัติตามศีล 5 อยากให้งานแต่งงานบวช หรืองานบุญปลอดเหล้า หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการปฏิรูปงานบุญในสังคมบ้านเราซึ่งจากประสบการณ์โดยส่วนตัวของผม สุดท้ายไม่มีเหล้า ก็มีคนมาร่วมงานกว่า 90 เปอร์เซนต์ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าถ้าไม่มีเหล้าจะไม่มีใครร่วม งานบุญกับของบาปต้องแยกออกจากกัน แล้วเราจะไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจ หวาดกลัวว่าจะเกิดปัญหา บุญปลอดเหล้าเราทำได้” เชาวลิต กล่าว