ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาเด็กวัดใจพรรคการเมือง คลอดนโยบายกองทุนเพื่อเด็กและเยาวชน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ วอนเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับนโยบายรัฐมากขึ้น ด้านสถาบันยุวทัศน์ จี้พรรคการเมืองเข้าใจปัญหา ป้องกันและแก้ไขให้ตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่ถูกละเลยถูกมองเป็นปัญหาสังคม

นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองในขณะนี้ว่า ยังวนเวียนอยู่กับการแจกเงิน ให้สวัสดิการ แต่แทบไม่มีพรรคไหนเลยที่จะพูดถึงการพัฒนาต่อยอดให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง เหมือนมุ่งเน้นการให้เปล่าแต่เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงน้อย นโยบายประเภทให้เงิน ให้สวัสดิการก็เป็นเรื่องดีแต่ยังไม่พอ เป็นคนละเรื่องกันกับการรับมือต่อปัญหาเด็กและเยาวชน ข้อสำคัญควรมองว่าทำอย่างไรให้ในวัยเรียน เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปด้วย ทั้งควรมีการเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายภาครัฐให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

“ประเทศเรามีเด็กจำนวนไม่น้อยที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ด้วยระบบแพ้คัดออก ก็ขอฝากถึงพรรคการเมืองทุกพรรคที่หาเสียงอยู่ในขณะนี้ ว่าควรมองเห็นเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม ไม่ควรทิ้งเด็กกลุ่มไหนไว้ข้างหลัง และเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเด็กและเยาวชน และต้องเป็นกองทุนที่มีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้กลไกราชการ เนื่องจากติดข้อระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เด็กและเยาวชนจะเข้าถึงยาก ทำอย่างไรให้เกิดการรวมกลุ่มและเข้าถึงกองทุนนี้ได้ง่ายและเปิดกว้างในการทำกิจกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชน เรากำลังรอดูว่าจะมีพรรคไหนสนใจในข้อเสนอในเรื่องกองทุนนี้ในช่วงโค้งสุดท้าย” นางสาวสุภาพิชญ์ ระบุ

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ

ด้าน นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอสนับสนุนแถลงการณ์ของ 30 เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งแถลงไปก่อนหน้านี้ ที่ต้องการให้ทุกพรรคการเมืองให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชนเพราะแต่ละพรรคการเมืองมีการเสนอนโยบายถึงคนทุกกลุ่มในประเทศก็จริง แต่ไม่ได้เจาะจงที่การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ และบางนโยบายยังเพิ่มผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนบางกลุ่มด้วยซ้ำ

"ความจริงแล้วปัญหาเด็กและเยาวชนต้องลดลง แต่ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน หรือ ก่อนที่จะมีการเสนอนโยบาย ควรต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นเหล่านี้ให้ได้บ้าง แล้วค่อยเติมนโยบายหรือกลไกบางอย่างลงไป เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเสี่ยง เด็กที่ก้าวพลาด กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มสำคัญที่เราต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ เพราะพวกเขาจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตด้วยเช่นกัน" นายพชรพรรษ์ กล่าว

นายพชรพรรษ์ กล่าวด้วยว่า อยากฝากถึงพรรคการเมืองที่จะได้เป็นรัฐบาลในอนาคตว่า เมื่อวันที่หาเสียงเลือกตั้ง ให้นโยบาย และคำมั่นสัญญา เมื่อได้รับโอกาสตรงนั้นแล้ว ต้องรับฟังกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม ถึงปัญหา ข้อเสนอแนะหรือความต้องการของพวกเขา เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด และที่สัญญาอะไรไว้ต้องทำให้ได้ มีความซื่อสัตย์ต่อคำพูดตัวเอง ที่ได้พูดไว้ตอนหาเสียง ในส่วนข้อเสนอเรื่องกองทุนเพื่อเด็กและเยาวชน เป็นเรื่องที่สถาบันยุวทัศน์สนับสนุนเต็มที่ และคงต้องรอดูว่าโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีพรรคการเมืองไหน หยิบเรื่องนี้ไปเป็นนโยบาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จี้พรรคการเมือง “อย่าทิ้งเด็กเยาวชนไว้ข้างหลัง” ชี้นโยบายยังวนเวียนแจกเงิน เน้นศึกษาระบบแข่งขัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง