การศึกษา

 • เด็กเล็ก 1 ใน 5 ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เหตุครอบครัวยากจนต้องทำงาน มีแนวโน้มเกิดภาวะไม่พร้อมเรียน-หลุดนอกระบบตั้งแต่เด็ก กสศ. ชี้ครูปฐมวัยคือหัวใจช่วยบ่มเพาะเด็กกลุ่มนี้ เปิดรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอ “ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย” หาทางออกแก้เหลื่อมล้ำตั้งแต่ปฐมวัย
  2019-08-03 12:23
 • สภาเด็กวัดใจพรรคการเมือง คลอดนโยบายกองทุนเพื่อเด็กและเยาวชน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ วอนเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับนโยบายรัฐมากขึ้น ด้านสถาบันยุวทัศน์ จี้พรรคการเมืองเข้าใจปัญหา ป้องกันและแก้ไขให้ตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่ถูกละเลยถูกมองเป็นปัญหาสังคม
  2019-03-18 13:09
 • โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน ตีแผ่นโยบายพรรคการเมืองยังวนเวียนกับการแจกเงิน เน้นการศึกษาระบบแข่งขัน ขยายความไม่เท่าเทียม ไร้แนวคิดแก้ปัญหา พัฒนาศักยภาพสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ผนึกกำลัง 30 องค์กรจี้พรรคการเมือง “อย่าทิ้งเด็กเยาวชนไว้ข้างหลัง” ชูประกาศนโยบายปกป้องเด็กจากปัจจัยเสี่ยง หนุนตั้งกองทุนเพื่ออิสระเด็กและเยาวชน
  2019-03-18 12:29
 • ในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายอนุญาตให้เด็กที่เป็นบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติสามารถเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปตามหลักสิทธิมนุษยชน แต่ในทางปฏิบัติ มีเพียงโรงเรียนไม่กี่แห่งเท่านั้นที่รับเด็กกลุ่มดังกล่าวเข้าศึกษา
  2016-12-25 23:59
 • หนุนเด็กข้ามชาติเข้าสู่ระบบการศึกษา ช่วยป้องกันปัญหาสังคมสังคมอาเซียน
  2016-09-13 21:19
 • ข้อเขียนจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ระบุว่า “ปัญหาของระบบการศึกษาไทยตอนนี้ ไม่ควรลดเวลาเรียน แล้วไปเน้นกิจกรรมตามนักวิชาเกินที่บูชาระบบตะวันตกไปก็อปปี้มา แล้วหวังอยากให้ไทยเป็นแบบเขา ปัญหาหลักๆ คือ เด็กอยากเรียนรู้ แต่ไม่รู้จะเรียนจากแหล่งใด จากใคร และจะเอาตัวรอดจากระบบประเมินแบบอิงทุนนิยม และไร้ความเป็นธรรมได้อย่างไร”
  2015-09-10 08:36
 • ผู้ป่วยที่ไม่มีเส้นสายใน รพ. เป็นบุคคลที่น่าเห็นใจมากที่สุด การเดินเข้า รพ.ของรัฐเป็นเรื่องทุกข์ทรมานไปจนถึงถูกทรมานทรกรรมได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งที่เห็นอยู่ว่าแพทย์และผู้ปฏิบัติงานจำนวนหนึ่งทำงานหูดับตับไหม้ไม่ได้พักผ่อน หากจะโทษก็ต้องโทษการบริหารที่ล้มเหลว และการบริหารที่ล้มเหลวเกิดจากโครงสร้างที่พิกลพิการของระบบสุขภาพ ผู้บริหารจะเก่งมาจากไหนก็ล้มเหลวซ้ำซากได้เท่าๆ กัน
  2015-02-07 11:21
 • กรุงเทพธุรกิจ - หนึ่งในเป้าหมายของการเดินหน้าสู่สังคมผู้สูงอายุของบ้านเรา คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการปรับปรุงสาธารณูปโภค และนำสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาเป็น เครื่องมือในการปฏิวัติวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เมื่อเทคโนโลยี ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในด้าน การศึกษา และการสาธารณสุข ทำให้ผู้ที่รู้จักปรับใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาด สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น
  2014-03-17 09:05