ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปลดล็อคชุดตรวจเอชไอวีของประเทศไทย

เช้านี้ ระหว่างที่กินข้าวกับครอบครัว ได้คุยกัน และระดมสมองวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปลดล็อคชุดตรวจเอชไอวี

วันก่อน ทางอย.ปลดล็อคให้เสรีชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

ข้อดีคือ แต่ละคนมีอิสระ และเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับสถานะของตนได้ ก่อนที่จะไปตรวจยืนยันที่ รพ. ไม่ต้องลำบาก และเสี่ยงต่อการถูกตีตราเรื่องพฤติดรรมเสี่ยงทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นคือ

หนึ่ง ขาดการให้คำปรึกษา ผู้ที่ตรวจด้วยตนเองจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวีระดับหนึ่ง เพราะอาจตัดสินใจคิดสั้นทำร้ายตนเองหากผลตรวจเป็นบวกได้

สอง อาจมีโอกาสนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยสถานประกอบการหลอกผู้สมัครงานและทำการตรวจเอชไอวีโดยไม่ได้รับความยินยอม

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสาธารณสุข และด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงประชาชนทุกคนจึงควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมกลไกติดตามควบคุมป้องกันตั้งแต่บัดนี้ ด้วยความปรารถนาดีต่อทุกคน

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 เม.ย. 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย.ปลดล็อก ‘ชุดตรวจติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง’ รู้ผลเร็ว เข้าถึงการรักษาได้ทันที

แจงปลดปลดล็อกชุดตรวจเอชไอวี แค่คัดกรองเบื้องต้น ต้องตรวจยืนยันซ้ำอีกที