‘รพ.ยางตลาด’ ชนะเลิศการประกวดผลงาน ‘คุณภาพรักษาผู้ป่วยโรคหืด’

รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการประกวด EACC Excellence Award ผลงานคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหืด ในงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15

เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนจากโรงพยาบาลยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ขึ้นรับมอบรางวัลชนะเลิศ EACC Excellence Award ประเภท Asthma จาก รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) (คนที่ 3 จากขวา) ในงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย โดยมีผลงานการดำเนินงานที่สามารถยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดได้ตามเป้าหมาย ทั้งในเรื่องของการลด Admission rate การสร้างสรรค์นวัตกรมใหม่ๆ ทางด้านการรักษาผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงวิธีการดำเนินงานของคลินิกที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยโรคหืด ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง จ.ชัยภูมิ, รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา

รางวัลชมเชย ได้แก่

1. โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

2. โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร

รางวัล Peer Recognition Award 2018 ได้แก่

1. โรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
1 ชั่วโมง 44 นาที ago
สุรศักดิ์
5 ชั่วโมง 21 นาที ago
ประสาร นัฏสถาพร
9 ชั่วโมง 36 นาที ago
พิสุทธิ์ โชคคติวัฒน์
10 ชั่วโมง 59 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
1 ชั่วโมง 44 นาที ago
สุรศักดิ์
5 ชั่วโมง 21 นาที ago
ประสาร นัฏสถาพร
9 ชั่วโมง 36 นาที ago
พิสุทธิ์ โชคคติวัฒน์
10 ชั่วโมง 59 นาที ago
กลับด้านบน