ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการประกวด EACC Excellence Award ผลงานคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหืด ในงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15

เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนจากโรงพยาบาลยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ขึ้นรับมอบรางวัลชนะเลิศ EACC Excellence Award ประเภท Asthma จาก รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) (คนที่ 3 จากขวา) ในงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย โดยมีผลงานการดำเนินงานที่สามารถยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดได้ตามเป้าหมาย ทั้งในเรื่องของการลด Admission rate การสร้างสรรค์นวัตกรมใหม่ๆ ทางด้านการรักษาผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงวิธีการดำเนินงานของคลินิกที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยโรคหืด ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง จ.ชัยภูมิ, รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา

รางวัลชมเชย ได้แก่

1. โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

2. โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร

รางวัล Peer Recognition Award 2018 ได้แก่

1. โรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง