วัชรา บุญสวัสดิ์

 • รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการประกวด EACC Excellence Award ผลงานคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหืด ในงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15
  2019-06-06 10:17
 • กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการรักษาที่ได้มาตรฐาน ไปสู่สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  2019-05-23 16:03
 • "รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์" เผย โรงพยาบาลเปิดคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ขยายการรักษาครอบคลุมผู้ป่วยทั่วประเทศ ลดผู้ป่วยแอดมิทโรงพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ชี้แค่ใช้ยาพ่นลดการอักเสบ อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์บัตรทองแล้ว
  2018-09-18 14:41
 • เผยผลการจัดตั้งเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง กว่า 14 ปี ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยต้องมา admit ที่ รพ.ลดลงกว่า 17,585 ครั้ง หรือ 25.9% แต่ยังมีปัญหาผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเพียง 30% เท่านั้น ชี้เป็นความท้าทายใหม่ที่ต้องช่วยทำให้อีก 70% เข้าถึงการรักษาให้ได้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายควบคุมโรคหืดได้ และมีอัตราเข้ารักษาใน รพ.เข้าใกล้ศูนย์
  2018-06-14 13:05
 • เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย เผยผลการดำเนินงานรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สามารถลดจำนวนคนไข้โรคหืดแอดมิทได้มากถึง 29% ทำให้ภาครัฐลดภาระรายจ่ายลงมากกว่า 100 ล้านบาท มี รพ.ที่ได้รับรางวัลบริการยอดเยี่ยมประเภทโรคหืด คือ รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี และรางวัลประเภทโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ รพ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
  2016-03-07 15:17
 • อาจารย์แพทย์ มข.เผยผลสำเร็จเครือข่ายคลินิกโรคหืดแบบง่ายร่วมมือกับ สปสช. ใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บป่วยอย่างรุนแรง จัดตั้งคลินิกโรคหืดใน รพ.ชุมชน นำร่องเขต 7 ขอนแก่น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และลดการนอนใน รพ. จัดระบบให้ความรู้เรื่องยาพ่น การตรวจคัดกรอง ประเมินสมรรถภาพปอดอย่างต่อเนื่อง ผลดำเนินงาน 11 ปี มีคลินิกโรคหืดอย่างง่ายใน รพ.ทั่วประเทศ 1,380 แห่ง ช่วยลดผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ต้องนอน รพ.ได้กว่า 40%
  2015-08-10 20:04
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) เผยผลความสำเร็จในปี 2556 สามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคหืดที่มีภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันลงมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ในงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชียจะเป็นการยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคหืดในประเทศไทยได้เข้าถึงการรักษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานโลก และเป็นเวทีแข่งขันการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคหืดและโรคปอด
  2014-03-12 19:11
 • คนไทยป่วยโรคหืดราว 3 ล้านคน เข้าโรงพยาบาลปีละ 1 แสนคน ตายปีละ 1,500 คน พบอุบัติการณ์มากในตัวเมือง องค์กรโรคหืดชูรักษาด้วยการพ่นยาสเตียรอยด์ ดีกว่าใช้ยาขยายหลอดลม เหตุทำให้หลอดลมอักเสบ ชี้หากผู้ป่วยร่วมมือ แพทย์ติดตามการรักษาสม่ำเสมอ ช่วยลดอัตราป่วยตายได้ เผยจับมือ สปสช.ตั้งคลินิกรักษาโรคอย่างง่าย ให้ความรู้บุคลากรดูแลผู้ป่วย
  2013-09-17 15:18
 •    “โรคหืด” ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์ของโรคในเด็กถึง 10–12% และในผู้ใหญ่ 6.9%...ถือเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยค่อนข้างสูงจากการสำรวจพบว่าผู้ป่วยโรคหืดมากกว่าครึ่งไม่สามารถทำกิจกรรมได้เช่นคนปกติ ผู้ป่วยโรคหืด ร้อยละ 21.7 ยังต้องเข้ารับการรักษาด้วยอาการหอบรุนแรงที่ห้องฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา และร้อยละ 14.8 ต้องเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จำนวนผู้ป่วยที่เข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหืดก็เพิ่มขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ 66,679 คน ในปี 2538...เป็น 102,245 คนในปี 2545 และ...มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหืด 806 คนในปี 2540 เพิ่มเป็น 1,697 คนในปี 2546วัชรา
  2012-05-12 09:11