ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยห้องฉุกเฉิน ให้ความสำคัญความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ หากเกิดความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ พร้อมแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานเกิดเหตุทำร้ายพยาบาลขณะกำลังปฏิบัติงาน บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง สร้างความตระหนก เสียขวัญแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่รอรับการบริการ ได้มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ดูแลขวัญกำลังใจน้องพยาบาลและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้ให้พยาบาลที่ถูกทำร้ายร่างกาย หยุดพักชั่วคราวเพื่อรักษาจิตใจ แต่ทราบว่ายังมีกำลังใจที่ดี จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ส่วนผู้ก่อเหตุทางโรงพยาบาลได้เข้าแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นใจประชาชน อย่าใช้พื้นที่โรงพยาบาล ทะเลาะก่อเหตุ ทำร้ายกัน หรือทำร้ายเจ้าหน้าที่ผู้กำลังปฏิบัติงานให้กับผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยอื่น ๆ เพียงเพื่อระบายอารมณ์ หรือไม่พอใจการบริการที่ไม่ทันใจ ทำให้เจ้าหน้าที่เสียขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานบริการประชาชน และขอย้ำมาตรการความปลอดภัยห้องฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินในสถานพยาบาล ซึ่งสถานพยาบาลมีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุทันที โดยมีข้อกฎหมาย ม.360 ม.364 และ ม.365 โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็นห้องฉุกเฉินคุณภาพ มีการสื่อสารข้อมูลกับญาติผู้ป่วย ติดป้ายแสดงคิวการรับบริการหน้าห้อง และเพิ่มมาตรการความปลอดภัยห้องฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำห้องฉุกเฉินตลอด 24 ตรวจ สอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดตั้งเพิ่มในจุดเสี่ยง เช่น บริเวณโถงทางเดิน ทางเข้า-ออกโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยทุกแผนก จัดระบบคัดกรองผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยห้องฉุกเฉินทุกรายเพื่อการให้บริการที่เหมาะสม กริ่งสัญญาณเตือนภัย หรืออุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีระบบการเข้า-ออกห้องฉุกเฉินที่ปลอดภัยอย่างน้อย 2 ทางและคัดกรองเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น มีช่องทางการสื่อสารรายงานเหตุด่วนแก่ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยเพิ่ม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ และเน้นความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินต้องไม่ถูกคุกคาม