รพ.มะการักษ์ จัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน รู้พิกัด ถึงบ้านผู้ป่วยน้อยกว่า 10 นาที ลดอัตราเสียชีวิต

Tue, 2019-07-02 12:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี มีระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ถึงบ้านผู้ป่วยใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาที ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย และลดอัตราการเสียชีวิต

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย และการบริหารจัดการ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว สะดวกขึ้น

สำหรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมะการักษ์ได้ร่วมมือกับบริษัท TOT ทำระบบสายด่วน ดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการแน่นหน้าอก ภาวะหัวใจหยุดเต้น ผู้ป่วยที่มีการอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นต้น เริ่มใช้ระบบเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 720 ราย สถิติการรับบริการ 8 รายต่อเดือน รถพยาบาลไปถึงบ้านผู้ป่วยใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาที โดยโรงพยาบาลได้ส่งทีมเวชกรรมสังคม รพ.สต. และ อสม.ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูล ชื่อ-สกุล ภาพถ่าย เบอร์โทรศัพท์ พิกัดบ้าน โรคประจำตัว และบุคคลที่ดูแล เพื่อบันทึกลงในโปรแกรม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถโทรเข้ามาขอรับบริการผ่านระบบสายด่วนโรงพยาบาล เบอร์โทร 034-543169 ข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกไว้จะแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมพิกัดบ้านของผู้ป่วย ที่เชื่อมโยงเข้ากับแอพพลิเคชั่นกูลเกิลแมพ (Google Map) ไว้แล้ว ทำให้สามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้านได้ถูกต้อง ทันเวลา รวดเร็ว ปลอดภัย และลดอัตราการเสียชีวิต

“ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ รู้สึกปลอดภัยเมื่อเห็นรถพยาบาลมาถึงบ้านอย่างรวดเร็ว อยากให้โรงพยาบาลอื่นๆ นำระบบนี้ไปใช้ในการดูแลประชาชนในพื้นที่” นายแพทย์ไพศาล กล่าว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีแผนขยายผู้รับบริการในผู้ป่วยที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงให้สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ และเพิ่มความสะดวกแก่ผู้รับบริการโดยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อไป

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม