สถานการณ์โรคหัดในไทย ปี 59 เริ่มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ต่างจากในอดีตที่เคยมีแนวโน้มลดลง

Mon, 2019-07-15 10:52 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สถานการณ์โรคหัดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา พบว่าอัตราป่วยโรคหัดของประเทศไทยลดลงมากเมื่อเทียบกับอดีตและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2559 ประเทศไทยเริ่มพบผู้ป่วยโรคหัดเป็นกลุ่มก้อนและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 พบผู้ป่วย 2,926 ราย เสียชีวิต 23 ราย และในปี 2562 นี้ (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 62) พบผู้ป่วยแล้ว 1,908 ราย เสียชีวิต 12 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 1 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 1-4 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 5-9 ปี และอายุ 30-39 ปี ตามลำดับ โดยจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 84 ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่แน่ใจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นอย่างมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ไทยเร่งกำจัดโรคหัด เดินหน้าให้วัคซีนในเด็กอายุ 1-12 ปี เก็บตกเด็กไทย-ต่างชาติ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.