ชง รองนายกฯ คุม คกก.ขับเคลื่อนใช้ประโยชน์กัญชาการแพทย์ เพื่อนโยบายเป็นเอกภาพ

Tue, 2019-07-23 11:59 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชงรองนายกรัฐมนตรี คุมคณะกรรมการขับเคลื่อนใช้ประโยชน์กัญชาการแพทย์ เพื่อนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นเอกภาพ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงทิศทางเรื่องกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ว่า ขณะนี้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันมาก อย่างองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ก็เป็นอีกหน่วยงาน ในหลายหน่วยงานที่มีการดำเนินการเรื่องนี้ อย่างโครงการระยะแรกของ อภ. ในการดำเนินการปลูกกัญชาในโรงเรือนระบบปิด เพื่อเป็นกัญชาเมดิคัลเกรด นับเป็นการดำเนินการที่ดีมาก และเป็นเรื่องดีที่ อภ.เตรียมแผนที่จะร่วมมือกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งตรงนี้อยากให้มีหลักเกณฑ์ออกมาให้ชัดเจนเน้นความร่วมมือของทุกฝ่าย

“ประเด็นต่อมาที่ไม่ควรมองข้าม มีอยู่ 4 ประเด็น คือ 1. ระดับการเข้าถึงการใช้ยากัญชาของผู้ป่วย 2. ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มแรกจนสุดท้าย 3.ลดความเสี่ยงจากการใช้กัญชา และ 4.ความปลอดภัยของสาธารณะ โดยทั้งหมดจะขับเคลื่อนได้ ทุกฝ่ายต้องหันมาหาทางออกร่วมกัน ทำงานให้เกิดความเป็นเอกภาพทางนโยบายให้ได้ ซึ่งท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรี เห็นว่ากำลังเดินหน้าเรื่องนี้อยู่ โดยใน 4 ประเด็นหลักจะมีหลายทางเลือกที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สามารถทำให้บรรลุเป้าหมาย เช่น หากช่วงเริ่มต้นให้ผู้ป่วยปลูกกัญชาเองก็ต้องมาหาทางออกว่า จะมีมาตรการอย่างไรในเรื่องการควบคุมความปลอดภัย และไม่ให้เล็ดลอดออกนอกระบบ เป็นต้น” ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าว

อาจารย์ประจำภาควิชาการเภสัชวิทยา กล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญคือระดับนโยบาย อย่างในต่างประเทศ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา หรือรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ในช่วงแรกก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้โดยเบื้องต้นจะเน้นผลิตภัณฑ์กัญชาที่เรียกว่า Urban Cannabis No quality control เพื่อให้คนได้เข้าถึง แต่ก็จะมีระบบในการควบคุมอยู่ ซึ่งเรื่องนี้หากไทยจะทำก็ต้องอาศัยนโยบาย เบื้องต้นอาจต้องมีเวทีสาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือกัน

เมื่อถามว่าสำหรับหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นเอกภาพควรเป็นหน่วยงาน หรือคณะกรรมการชุดไหน ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า น่าจะเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการแพทย์ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพราะเป็นภาพใหญ่ ซึ่งจะได้ทำงานตอบโจทย์ทั้ง 4 ประเด็นทั้งหมดได้

ผู้สื่อข่าวถามว่าประเด็นช่วงแรกของการผลิตยากัญชาที่หลายคนกังวลว่าจะไม่เพียงพอ มีบางกลุ่มมองว่าใต้ดินยังมีใช้อยู่ ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า จริงๆ ไม่ควร เนื่องจากหากให้ใช้ใต้ดิน ก็เป็นการผลักให้พวกเขาทำผิดกฎหมาย ทั้งๆ ที่ปัจจุบันมีพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ก็ควรใช้ช่องทางทางกฎหมายให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นที่มาว่า ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้

Comments

Add new comment