ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช.สธ. แก้ปัญหาผู้ป่วยรอคิวนาน เล็งมอบงาน อสม.แจกยาถึงบ้าน พร้อมเพิ่มค่าตอบแทน 2,000-2,500 บาท 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงนโยบายด้านสาธารณสุข ว่า สิ่งที่จะขับเคลื่อนหลักๆ จะเป็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของ 3 อ คือ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย อย่างเรื่องของอาหารก็จะเน้นเรื่องของการไม่มีสารเคมีตกค้าง ขณะนี้ สธ.ก็มีการขับเคลื่อนไปแล้ว ในเรื่องของการสั่งซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมี เพื่อมาเป็นอาหารแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ส่วนเรื่องปัญหาสารเคมีทางการเกษตรนั้น เนื่องจากมติการแบนไม่ได้อยู่ในอำนาจของ สธ. ดังนั้น ระหว่างที่ยังไม่มีสารทดแทนการใช้สารเคมี สธ.ก็ต้องพยายามให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อลดการสัมผัสสารเคมีให้มากที่สุด

นายสาธิต กล่าวว่า สำหรับการออกกำลังกาย แม้ปัจจุบันคนไทยจะให้ความสนใจเรื่องสุขภาพ แต่ก็ต้องเดินหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะหาคนที่เป็นแรงบันดาลใจมาช่วยกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น สำหรับนโยบายด้านสาธารณสุขของทางพรรคเองนั้น จะมีเรื่องของคนไข้ต้องเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพตนเอง และการลดความหนาแน่นหรือความแออัดในการรับบริการ ซึ่งที่เล็งไว้ คือ การจ่ายยาให้ผู้ป่วย อาจจะไม่ต้องอยู่รอรับยา แต่ให้กลับไปที่บ้าน เพื่อลดการรอคิวและความแออัดลง โดย รพ.จะส่งยาตามไปภายหลัง ซึ่งก็ต้องมาหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

“เบื้องต้นจะใช้วิธีให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยส่งยาให้แก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งให้ความรู้การใช้ยาแก่ผู้ป่วย และผลข้างเคียงแก่ผู้ป่วย เพราะหากมีการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ อสม. เช่น เป็น 2,000-2,500 บาท ก็อาจจะเพิ่มภารกิจนี้ให้ อสม.ได้" นายสาธิต กล่าว