ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "หมอแหยง" เป็น ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุข พร้อมแต่งตั้ง 2 ส.ส.สอบตกพรรคประชาธิปัตย์ จาก จ.ตาก และภูเก็ต เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการ รมช.สาธารณสุข

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายธนิตพล ไชยนันทน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ตาก จากพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. นายเรวัต อารีรอบ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ภูเก็ต จากพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

และ ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ดังนี้

1. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม

2. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

3. นายสำเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ นพ.สำเริง แหยงกระโทก เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 20 พรรคภูมิใจไทย

นพ.สำเริง แหยงกระโทก