สำเริง แหยงกระโทก

 • ดีเดย์เปิดโครงการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกใน กทม. ตั้งเป้าดันยอดตรวจให้ได้ 200,000 รายทั่วประเทศ ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุขย้ำ ผู้ที่สงสัยหรือคิดว่าตัวเองเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับการตรวจหาเชื้อได้ฟรี
  2020-04-15 19:51
 • สปคม. ร่วมกับ กทม. สสส. และภาคีเครือข่าย สร้างต้นแบบ "ค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุกในชุมชน" ด้วยกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต
  2020-04-15 19:10
 • เปิดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันแรกคึกคัก ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คนร่วมหารือข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 4 เรื่องใหญ่ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน วิถีเพศภาวะเสริมพลังสุขภาวะครอบครัว รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมโชว์ผลสำเร็จการขับเคลื่อนมติและการเสวนาที่น่าสนใจมากมาย
  2019-12-19 19:29
 • คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เห็นชอบกรอบแนวทางการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า จากการสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชนไทยที่สูบบุหรี่ พบร้อยละ 20 สูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเจ็บป่วยโรคปอดอักเสบ
  2019-11-07 18:30
 • สธ.เดินหน้า จัดตั้ง "สถาบันกัญชาทางการแพทย์" ทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม วิจัย พัฒนา การใช้กัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้กัญชามากขึ้น
  2019-10-29 13:32
 • รพ.จิตเวชนครราชสีมาเชื่อมบริการระบบสมาร์ท ฮอสปิตอล กับ 5 เครือข่ายร้านยาแผนปัจจุบัน จ่ายยาจิตเวชติดฉลากคิวอาร์โค้ดทุกรายการตามนโยบายรับยาร้านยาใกล้บ้าน เผยรอบ 15 วันมีผู้ป่วยจิตเวชบัตรทองสมัครใจร่วมโครงการแล้ว 5 คน รายแรกจะเริ่มรับยาวันที่ 31 ต.ค.2562 คาดจำนวนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้านญาติเอ่ยปากชมว่า สะดวกกว่าไป รพ.หลายเท่าตัว ไม่ขาดรายได้ พร้อมเตรียมประชุมอบรมเภสัชกรร้านยาเครือข่ายทั้งวิชาการ มาตรฐานบริการในวันที่ 21-22 ต.ค.นี้
  2019-10-15 16:06
 • “ไทย-แอฟริกาใต้” หารือทวิภาคีความร่วมมือสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชน ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เผยแอฟริกาใต้อยู่ระหว่างพัฒนาหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น และขอให้ไทยเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน
  2019-09-24 12:46
 • ผู้ช่วย รมว.สธ. ร่วมอภิปรายประชุมคู่ขนานของการประชุมระดับสูงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่สหประชาชาติ เผยไทยบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ด้วยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ จากสุขภาพคือค่าใช้จ่าย เป็นสุขภาพคือการลงทุน และมุ่งเน้นประชากรกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิสุขภาพ พร้อมระบุความสำคัญของกลไกกำกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต้องเข้มแข็งและมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดธรรมภิบาล
  2019-09-24 12:39
 • “ผู้ช่วย รมว.สธ.” นำ สธ.-สปสช.ร่วมรณรงค์ “เดิน วิ่ง เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของทุกคน” ที่นิวยอร์ก ก่อนที่วันรุ่งขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีจะนำคณะของไทยเข้าประชุมหารือกับผู้นำระดับโลกเกี่ยวกับการลงนามปฏิญญาทางการเมือง “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อสร้างโลกที่สุขภาพดีขึ้น” เวทีสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 74
  2019-09-23 00:46
 • มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "หมอแหยง" เป็น ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุข พร้อมแต่งตั้ง 2 ส.ส.สอบตกพรรคประชาธิปัตย์ จาก จ.ตาก และภูเก็ต เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการ รมช.สาธารณสุข
  2019-08-14 11:10
 • ประธาน กขป.เขต 9 เสนอแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ชี้ ต้องใช้กลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนำ ประสานองค์กรสงฆ์ระดับพื้นที่ บูรณาการงบประมาณหลายหน่วยงานรวมถึงกองทุนสุขภาพตำบลที่ อบต./เทศบาลเป็นเจ้าภาพหลัก ระบุ ต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน ผุดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด
  2018-03-02 12:55
 • มติชน- หลังจากมีการเปิดเผยข้อหารือระหว่างที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคม จิตวิทยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมงานในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งผู้บริหาร สธ.มีแนวคิดให้ประชาชนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราร้อยละ 30-50 เพื่อความยั่งยืนในระบบการเงินการคลังของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนออกมาคัดค้านแนวคิดดังกล่าว
  2014-07-23 22:14